Openhouden van drankslijterijen na het gewoon sluitingsuur

De belasting is verschuldigd per jaar voor een permanente vergunning of per occasionele vergunning.

De Stad Gent heft een belasting op het openhouden van drankslijterijen na het bij politieverordening bepaald gewoon sluitingsuur.

Het reglement vindt u hier