Vlaamse wooncode

Lees de reglementering van het Vlaams Woonbeleid.

De Vlaamse Wooncode geeft het kader aan voor het Vlaamse woonbeleid en wil elke burger het recht op behoorlijke huisvesting bieden.

Voor meer informatie en advies kunt u altijd terecht bij de woonwijzer.