Meerjarenplan en budget

In uitvoering van het nieuwe decreet lokaal bestuur hebben Stad en OCMW Gent voor 2019 een éénjarig meerjarenplan opgesteld.

De Vlaamse regering keurde het decreet lokaal bestuur (DLB) goed met daaraan gekoppeld een nieuw besluit over de Beleids- en Beheerscyclus (BBC). Stad en OCMW Gent hebben ervoor gekozen vanaf 1 januari 2019 als piloot deze nieuwe regelgeving vervroegd toe te passen, vandaar een éénjarig meerjarenplan.

Budgetwijziging meerjarenplan 2019

Het éénjarig meerjarenplan 2019 is hoofdzakelijk opgesteld vanuit een technisch oogpunt. Dit betekent dat geen nieuwe beleidskeuzes werden opgenomen. Enkel technische aanpassingen en aanpassingen vanuit een veranderde realiteit werden meegenomen. Het moet de diensten in staat stellen verder te werken in afwachting van een nieuw meerjarenplan dat de vertaling zal zijn van een nieuw bestuursakkoord en dus van de beleidsvisie van een nieuwe bestuursploeg.

Tijdens de budgetcontrole werd er (ten opzichte van de oorspronkelijke budgetopmaak) extra budget voorzien voor 2019 voor:

  • de verderzetting van 'Warme winter' (winteropvang voor daklozen en dakloze gezinnen);
  • extra exploitatie-budget voor tijdelijke modulaire klassen voor basisschool De Triangel;
  • de verderzetting van 'Wijk aan zet' (subsidies voor bewonersinitiatieven);
  • en investeringsbudget voor fietsonderdoorgang Dampoort, sloop oud schoolgebouw Offerlaan, renovatie van het stadhuis.

De documenten van het gewijzigde éénjarig meerjarenplan vind je onderaan deze pagina.

Alle voorgaande documenten kan je hier consulteren.