inspraak beleidsnota's

Inspraak bij opmaak beleidsnota’s

Via inspraakmomenten en debatcafés krijgen Gentenaars, bedrijven, academici en het brede middenveld een stem in de beleidsnota’s.

Het nieuwe stadsbestuur mikt op een ruime participatie van de Gentenaars in het beleid. Dat gebeurt al van bij de opmaak van de beleidsnota’s. Het stelde hiervoor op 3 mei 2019 een engagementsverklaring op. 

We laten de Gentenaars mee richting geven aan het beleid voor de komende zes jaar. Dat doen we aan de hand van inspraakmomenten en debatcafés. De debatcafés vormen het sluitstuk van het inspraaktraject. Die hebben plaats op zaterdag 28 maart, 9 mei en 12 september 2020. Tijdens die momenten stellen de burgemeester en de schepenen de krachtlijnen uit hun ontwerp-beleidsnota voor en kunnen Gentenaars hun waardering en aandachtspunten meegeven. Ze kunnen er ook aangeven hoe ze verder betrokken wensen te blijven bij de uitvoering van de beleidsnota’s.

De beleidsnota's zelf maken we zo toegankelijk mogelijk op. We schrijven ze in heldere taal en laten de krachtlijnen van iedere beleidsnota illustreren. 

Hieronder vind je het overzicht van de drie debatcafés en van de inspraakmomenten. 

programma

Overzicht van de debatcafés beleidsnota's
 • Debatcafé 28 maart 2020

  Voorstelling van de ontwerp-beleidsnota en debat. Klik door en kom te weten welke thema's er op het programma staan.

  Meer weten
  debattafel
 • Debatcafé 9 mei 2020

  Voorstelling van de ontwerp-beleidsnota en debat. Klik door en kom te weten welke thema's er op het programma staan.

  Meer weten
  debattafel
 • Debatcafé 12 september 2020

  Voorstelling van de ontwerp-beleidsnota en debat. Klik door en kom te weten welke thema's er op het programma staan.

  Meer weten
  debattafel
Overzicht van de inspraakmomenten beleidsnota's
 • Inspraaktraject 'Toerisme van de toekomst'

  5 prioritaire thema's worden in de diepte uitgewerkt op de workshops van 19 februari 2020

  Meer weten
  De bootjes van Gent
 • Open Gespreksforum 9 mei 2019

  Een inspraakmoment over beleidsparticipatie, gelijke kansen en sterke, warme wijken

  Meer weten
  Eén van de gesprekstafels op het Open gespreksforum
 • 100% sociaal Gent - 5 september 2019

  Een inspraakmoment over sociale beleidsthema's

  Meer weten
  100% sociaal Gent
 • Inspraaksessies met ouderen - 2018

  8 inspraaksessies voor 65-plussers in verschillende Gentse regio's

  Meer weten
  inspraaksessie ouderenbeleidsplan
 • Memorandum seniorenraad - 2018

  De Seniorenraad schreef in 2018 een uitgebreid memorandum, waarbij ze per levensdomein van leeftijdsvriendelijk Gent aangaven welke acties voor hen belangrijk zijn en waar in de toekomst rond gewerkt moet worden.

  Meer weten
  Programmaboekje Seniorenweek