Beleidsnota's 2020-2025

Hieronder vind je alle beleidsnota's voor de bestuursperiode 2020-2025. Eind 2020 zullen alle nota's definitief zijn goedgekeurd.

Benieuwd naar het beleid voor de komende jaren? Klik door op het thema van je keuze en je vindt er de beleidsnota's in ontwerp of in definitieve versie.

 

Burgerzaken

Beleidsnota Publiekszaken - ontwerp

In de beleidsnota Publiekszaken staan in totaal meer dan 30 acties om de dienstverlening aan de Gentse loketten de komende jaren nog efficiënter en klantvriendelijker te maken. Dit zal onder meer gebeuren door het uitrollen van het werken op afspraak aan loketten, een groter digitaal aanbod, Gentinfo bereikbaar maken via nieuwe kanalen en een centraal KAFKA-meldpunt voor klachten.

Deze ontwerp-beleidsnota komt aan bod tijdens het Debatcafé van za. 28 maart 2020.

Klik hier voor een terugblik op de inspraakmomenten. 

 

Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Beleidsnota Sport - ontwerp

De Stad Gent investeert deze legislatuur 55 miljoen euro om Gentenaars aan het sporten te krijgen of te houden. Dat is meer dan ooit. Het bedrag zal vooral gebruikt worden om oudere sportinfrastructuur te renoveren, nieuwe infrastructuur bij te bouwen en een laagdrempelig sportaanbod voor alle Gentenaars verder uit te bouwen.

Klik hier voor de planning van de inspraakmomenten. 

 

Shoppen en Toerisme

Beleidsnota Toerisme - inspraaktraject

Het toerisme in Gent zal de komende jaren sterk toenemen. Daarom start de Stad Gent op donderdag 21 november 2019 met het inspraaktraject 'Toerisme van de toekomst'. Drie sessies en workshops moeten leiden tot aanbevelingen voor de beleidsnota toerisme, voorzien in mei 2020. De inzet: wil Gent een toeristenstad worden, of een stad met toeristen zijn?

 

Mobiliteit en Openbare Werken

Er is nog geen beleidsnota voor dit thema. Klik hier voor de planning van de inspraakmomenten. 

 

Onderwijs en Kinderopvang

Er is nog geen beleidsnota voor dit thema. Klik hier voor de planning van de inspraakmomenten. 

 

Werken en Ondernemen

Er is nog geen beleidsnota voor dit thema. Klik hier voor de planning van de inspraakmomenten. 

 

Groen en Milieu

Er is nog geen beleidsnota voor dit thema. Klik hier voor de planning van de inspraakmomenten. 

 

Wonen en (ver)bouwen

Er is nog geen beleidsnota voor dit thema. Klik hier voor de planning van de inspraakmomenten. 

 

Samenleven, Welzijn en Gezondheid

Er is nog geen beleidsnota voor dit thema. Klik hier voor de planning van de inspraakmomenten. 

 

Gent en Bestuur

Er is nog geen beleidsnota voor dit thema. Klik hier voor de planning van de inspraakmomenten.