Jong in Gent: een terugblik (2014-2019)

In deze publicatie blikken we terug op 5 jaar Gent, kind- en jeugdvriendelijke stad.

tijdslijn

Nieuw leven!

van 0 - 3 jaar

 

Babyspot

In 2017 beslisten het Huis van het Kind en de Kraamkaravaan om BabySpots te lanceren. Het is een rustpunt waar ouders even thuis kunnen komen met hun kindje. Ondertussen zijn er al meer dan 65 plaatsen waar ouders hun sloeber kunnen voeden en verluieren. Een BabySpot-sticker op locatie? Hier word je met open armen ontvangen. Via www.stad.gent/ babyspot ontdek je alle locaties.

Buggypunt

In het buggypunt kan je gratis buggy’s lenen. Compact, wendbaar en speciaal gemaakt om in een stad te winkelen of bezienswaardigheden te bezoeken. Zo kunnen ouders van jonge kinderen makkelijk met de fiets of het openbaar vervoer naar het centrum komen en hoeven ze ter plaatse niet met hun kinderen op de arm rond te lopen. Alle praktische informatie kan je terugvinden op www.fietsambassade.gent.be/huren.

Geboorteaangifte

Ook een kleine ingreep kan het kersverse ouders gemakkelijker maken. Je kan in elk Gents ziekenhuis een geboorteaangifte doen. Op die manier hoeven ouders zich niet speciaal naar de dienst burgerzaken te verplaatsen. Na een succesvolle proefperiode in het AZ Sint-Lucas (november 2015) werd het systeem in elke materniteit uitgerold.

Kinderopvangpunt

De website Kinderopvangpunt van Stad Gent bundelt het aanbod van 30 stedelijke kinderdagverblijven, 126 private kinderdagverblijven en 155 onthaalouders.

Hoe het in zijn werk gaat lees je in de gratis te verkrijgen publicatie "Jong in Gent".

 

Alle informatie kan je terugvinden op de website www.kinderopvang.stad.gent .

De stad is een dorp

van 3 - 10 jaar

Kindvriendelijke balies

Vroeg of laat moet iedereen weleens langs een van de loketten van Stad Gent passeren. In de eerste plaats helpen de medewerkers iedereen zo snel mogelijk. Toch kan het soms gebeuren dat je als ouder even moet wachten. Om deze wachttijd ook voor kinderen aangenaam te maken, heeft Stad Gent sinds 2016 speelhoekjes ingericht bij diverse diensten en in de lokale dienstencentra van Ledeberg, Wondelgem, Sint-Amandsberg, Sint-Denijs-Westrem en het Administratief Centrum Zuid.

Extra aandacht op evenementen

In Gent zijn er heel wat evenementen waarbij er extra aandacht is voor kinderen en jongeren. 

  • 2014 het allereerste stadsfestival WildeMannen WoesteWijven: een festival waar kinderen de binnenstad volledig inpalmen. Langs een parcours door het centrum waren er theatrale en muzikale performances, beeldende installaties en artistieke werkplekken.
  • Sinds 2015: Gentse (winter)Feesten met meer kind- en jeugdvriendelijke activiteiten. 

Om organisatoren op weg te helpen om hun evenement kind- en jeugdvriendelijker te maken, heeft Stad Gent ook een checklist kindvriendelijke evenementen gemaakt. De checklist bevat praktische en haalbare tips voor elk evenement. Je kan ze downloaden op www.stad.gent of opvragen via de Jeugddienst, 09 269 81 10 of jeugddienst@stad.gent.

Gezinsvriendelijke horeca

In 2017 heeft de Dienst Economie onderzoek gedaan naar gezinsvriendelijke horeca. Hieruit bleek dat gezinnen nood hebben aan een betrouwbaar hulpmiddel bij het uitkiezen van een horecazaak waar rekening wordt gehouden met de wensen, noden, behoeften en de leeftijd van de leden van hun gezin. Om dit te garanderen dienen horecazaken aan duidelijke criteria te voldoen. Wie voldoet aan de criteria, krijgt het label van gezinsvriendelijke horecazaak. Een sticker van een draak met koksmuts! Je vindt het overzicht van erkende zaken online.

https://stad.gent/puur-gent/gezinsvriendelijke-horeca

Meer vrijetijdsaanbod tijdens de vakantie

Ouders zoeken een vakantieaanbod dat aangepast is aan de noden, interesses en talenten van hun kinderen. Ze zijn vragende partij voor een gericht aanbod voor kleuters en tieners. Het liefst op verschillende plaatsen, waaronder de vertrouwde schoolomgeving. Het stadsbestuur gaat samen met de sector aan de slag om beter in te spelen op de vraag van ouders.

Ook de voorbije jaren zijn al heel wat initiatieven genomen. Lees ze in de gratis publicatie "Jong in Gent".

Sportdienst

De Sportdienst heeft sinds 2016 een aanbod aan G-sportkampen. Dankzij de UiTPAS, de samenwerking met Brede School en andere partnerorganisaties vinden ook steeds meer kinderen uit de kansengroepen hun weg naar het sportaanbod. Bovendien meer diversiteit van de lesgevers door het project co-lesgever. Dit project zorgt ervoor dat talentvolle jongeren die nog niet over de nodige attesten beschikken, ervaring kunnen opdoen als hulplesgever tijdens sportkampen.

Onbekend is onbemind

Hoe gaat het er in de jeugdbeweging aan toe? Wat gebeurt er op een speelplein? Welke hobby’s kan een kind doen? Wat gebeurt er op kamp? Om meer kennis te bieden heeft de Jeugddienst een informatiepakket ontwikkeld met uitleg over de verschillende vrijetijdsactiviteiten. Er werden ook filmpjes opgenomen zodat mensen concreet kunnen zien hoe een dag op het speelplein of een activiteit eruit ziet

De hobbyzoeker

Kinderen hebben heel wat hobby’s, maar hoe begin je aan de zoektocht naar de juiste hobby? En waar kan je al die hobbyclubs terugvinden? Dankzij de hobbyzoeker, een online zoekmotor voor vrijetijdsactiviteiten voor kinderen en jongeren, hebben ouders toegang tot de juiste informatie over meer dan 845 activiteiten. Ouders vinden er zowel jeugd-, sport- en cultuurverenigingen terug.

Gentse musea gooien de deuren open

Ook de Gentse musea besteden heel wat aandacht aan de beleving van kinderen en jongeren. In elk museum zijn er speurtochten en doe-opdrachten op maat. Elke vakantie organiseren verschillende stedelijke musea ook creatieve kampen en workshops.

GRAS-revolutie

Wie vroeger aan een speelplaats dacht, zag een betonnen saaie vlakte voor zich waar met een beetje geluk een voetbalgoal of een zitbankje stond. Dit beeld mag je in Gent opbergen. In 2014 lanceerde Gent het concept van GRoene en Avontuurlijke Speelplaatsen (GRAS). Eind 2018 zal meer dan de helft van de Gentse speelplaatsen omgetoverd zijn tot een groene en avontuurlijke speelplaats.

Meer groen in de stad

In Gent zijn er meer dan 155 parken en speelterreinen waar kinderen kunnen spelen en ravotten. Bij de (her)aanleg van speelterreinen worden kinderen bevraagd zodat het speelterrein aan hun verwachting voldoet. Daarbij houdt de stad ook rekening met de inrichting van de speelterreinen zodat elke leeftijdsgroep overal aan bod komt en elke leeftijdsgroep zijn eigen plekjes heeft. Naast de vele buurtparken en speelterreinen zet Gent ook in op de creatie van 4 grote groenpolen. Groenpolen zijn grote park- en natuurgebieden waar je kan wandelen, fietsen, spelen en ontspannen.

Meer info over de verschillende parken en speelterreinen kan je terugvinden op stad.gent/buitengenieten.

Klimaatscholen

Om het klimaatbewustzijn bij kinderen en jongeren te verhogen, werkt Gent aan ‘klimaatscholen’. Dit is een traject waarbinnen begeleiding, educatie en subsidiemogelijkheden vervat zitten. Ook wordt de deur opengezet voor geïnteresseerde leerlingen om door te stromen naar de kinder-/jongerenklimaatraad. Daarnaast zet Gent in op duurzame en energie-efficiënte schoolgebouwen. Binnen de duurzame voedselstrategie "Gent en Garde" heeft Gent ook aandacht voor Gentse scholen. De schoolmaaltijden in stedelijke scholen werden duurzamer en met de campagne Wijze Weters leerden de leerlingen over het belang van duurzame voeding. Alle Gentse scholen kunnen begeleiding en advies krijgen bij het aanleggen en onderhouden van hun schoolmoestuin.

Van parking naar park

In de stad is ruimte schaars dus moet je slim en creatief omgaan met de beschikbare ruimte. Zo werd de oude parking in het Citadelpark omgevormd tot een speelterrein met picknicktafels, een basketbalveld, een zandbak, een pingpongtafel en pannakooi. Ook het Maaseikplein, een verloren stuk parking na de uitbreiding van het autovrij gebied, werd heringericht met fruitbomen, picknickbanken en een speelcontainer

Gent liet ook 10 unieke speelcontainers ontwerpen, het neemt evenveel plaats in als een gewone werfcontainer. De containers staan op plaatsen waar openbare ruimte is vrijgekomen door het nieuw ingevoerde circulatieplan. 

Mobiliteit op maat van kinderen en jongeren

Stad Gent experimenteert ook met schoolstraten en jeugdwerkstraten. Elk jaar worden ongeveer 100 straten tijdelijk omgevormd tot een speelstraat tijdens de zomervakantie. Een school- en jeugdwerkstraat worden tijdelijk verkeersvrij gemaakt zodat kinderen en ouders vlot en veilig naar huis kunnen gaan. In 2013 werd ook voor het eerst geëxperimenteerd met Leefstraten. Dit zijn straten die tijdelijk autoloos gemaakt worden zodat er meer leefruimte ontstaat.

Invoering zone 30 en circulatieplan

Eind 2011 kwamen 1200 kinderen in de Brugse Poort op straat om meer verkeersveiligheid te vragen in hun buurt. Ook tijdens het inspraakproject voor kinderen “Thuis in ’t Stadhuis” worden er heel wat voorstellen gedaan die met verkeersveiligheid te maken hebben. Het circulatieplan en de invoering van de zone 30 biedt daarop een antwoord.

Op 3 april 2017 ging het Circulatieplan van start. Sinds de invoering van het Circulatieplan zijn er minder verkeersslachtoffers en steeg het aantal fietsers met 25%. Meer mensen gebruiken het openbaar vervoer (+28 % in de avondspits) en het autogebruik daalde met 12%. Al deze maatregelen dragen bij aan de leefbaarheid van de stad en zorgen ervoor dat kinderen zich veiliger kunnen verplaatsen binnen de stad.

Kinderen Eerst

Leerkrachten en brugfiguren krijgen als vertrouwenspersoon op school meer en meer vragen rond welzijn. Om tegemoet te komen aan deze specifieke vragen, startte het OCMW het project “Kinderen Eerst”. Dankzij dit project is er op school een OCMW-medewerker beschikbaar om de welzijnsvragen van ouders te beantwoorden. 

Jong geleerd, jong gedaan

van 10 - 25 jaar

Skatepark Blaarmeersen

De Gentse skaters waren al langer vragende partij. Er komt een groot skatepark aan de Blaarmeersen. En niet zomaar een skatepark, de ambitie is om het best uitgeruste skatepark van het land te bouwen op een totale oppervlakte van 3000 vierkante meter. Het skatepark krijgt 6 verschillende vlakken waarbij elk deel andere obstakels heeft. Er wordt ook een zone voorbehouden voor de jongste skaters.

Jongeren sporten in eigen buurt!

Iedereen in Gent moet de kans krijgen om te sporten of te bewegen in eigen buurt. Buurtsportinfrastructuur kan klein zijn, denk maar aan trapveldjes voor voetbal of de streetworkout in de wijk Rabot waarop dagelijks geoefend wordt. Buurtsportinfrastructuur kan ook groot zijn. Zo wordt er gebouwd aan buurtsporthallen in de wijken Rabot en Oude Dokken.

Uitbreiding brugfiguren naar secundair onderwijs

Sinds 1997 zet de stad brugfiguren in voor de basisscholen. In februari 2015 startte de stad met een proefproject om brugfiguren te lanceren in het secundair onderwijs. 

Brugfiguren spelen een essentiële rol in het verhogen van de betrokkenheid van de ouders en vormen de schakel tussen ouders, leerlingen en het schoolteam. Een goede samenwerking tussen ouders, leerlingen en het schoolteam verhoogt de slaagkansen en beïnvloedt de schoolloopbaan gunstig.

Vroegtijdige schooluitval voorkomen

Te veel jongeren verlaten de school zonder diploma. Ze betreden de samenleving en de arbeidsmarkt in een zeer kwetsbare startpositie met alle gevolgen van dien. Oplossingen vinden voor dit fenomeen is moeilijk want vroegtijdig schoolverlaten is zo goed als altijd een complex en individueel verhaal. Het Onderwijscentrum Gent bleef niet bij de pakken zitten en lanceerde een "Gents plan Vroegtijdig Schoolverlaten" en “Operatie Geslaagd". Het plan omvat 9 ambities en 30 concrete acties om de vroegtijdige schooluitval terug te dringen.

Schoolspotters

Schoolspotters zijn jongeren tussen 18 en 26 jaar die zelf geen middelbaar diploma hebben. Ze leggen contact met andere nog schoolgaande jongeren die bijvoorbeeld spijbelen of rondhangen. Ze bieden de jongeren een luisterend oor en gaan samen met de jongeren waarmee ze contact maken op zoek naar oplossingen voor vragen en problemen die op hen afkomen. De schoolspotter kan overtuigend inpraten op de scholieren en hun behoeden voor de fouten die ze eventueel zelf gemaakt hebben. De schoolspotters krijgen een eerste leerrijke werkervaring en volgen 1 dag per week een opleiding die leidt naar een diploma.

Verzoekschrift indienen

Stad Gent zet heel sterk in op inspraak en participatie, ook voor kinderen en jongeren.  Denken we maar aan Thuis in ’t Stadhuis, de jeugdraad, Expeditie 2025 of de jeugdparagraaf. Daar komt nu het verzoekschrift aan het stadsbestuur bij. Elke jongere vanaf 10 jaar kan individueel of in groep een verzoekschrift indienen. Het is een manier om gehoord te worden en jouw voorstel officieel voor te leggen aan het stadsbestuur.

Daarnaast een primeur in Vlaanderen: gemeenteraadsverkiezingen van 2018, de Gentse jongeren vanaf 16 konden hun stem uitbrengen. Officieel telden de resultaten niet mee voor de gemeenteraadsverkiezingen omdat dit wettelijk gezien niet toegelaten is. Maar het was voor jongeren wel de kans om gehoord te worden en duidelijk te maken waar ze wakker van liggen.

Team Krook

Bij het ontwerp van de nieuwe bibliotheek stond 1 ding vast: de bib moest voldoende plaats bieden aan kinderen en jongeren. Voor de jongeren, een publiek die traditioneel een beetje afhaakt tijden de tienerjaren, kwam er zelf een eigen afdeling. Maar wat verwachten jongeren eigenlijk van een bibliotheek? De Krook gaf de leiding uit handen en liet jonge ambassadeurs (12 tot 18 jaar) de jongerenbib mee vorm geven. Naast boeken, strips en graphic novels lezen kan je er ook gamen, samen naar een film kijken, experimenteren, muziek luisteren, afspreken met vrienden en workshops volgen.

Nieuwe invulling Minus One

Minus One, ooit opgericht als ondergrondse fuifzaal, kreeg in 2016 een make-over en extra subsidie zodat er jeugdwerkers aan de slag konden die jongeren met creatieve ideeën kunnen ondersteunen. Voortaan gaat Minus One door het leven als creatief laboratorium en jongerencultuurcentrum en brengen ze een combinatie van diversiteit, creativiteit, ondernemerschap en af en toe een dik feest.

Jeugdhuizen

Wie bij een jeugdhuis enkel denkt aan een muf 'kot' met lauwe drankjes en een schrale toog, heeft het mis. De feestjeugdhuizen zijn er nog steeds (thank god!), maar ondertussen zijn er heel wat nieuwe vormen van jeugdhuizen bijgekomen. Stad Gent ondersteunt ze op een actieve manier en helpt jongeren die hun jeugdhuis een eigen invulling willen geven. In totaal zijn er 13 jeugdhuizen in Gent. Je leest er alles over op stad.gent/jongeren/jeugdhuizen

Tijdelijke invulling

Gent zet sterk in op tijdelijke invulling van ruimtes en gebouwen. In afwachting van een andere bestemming, krijgen Gentse organisaties en jongeren zo een tijdelijk onderkomen waar ze hun ding kunnen doen. Zo kon DOK uitgroeien tot een creatieve werkplek waar de nieuwe stadswijk Oude Dokken verschijnt. Of kon NEST zijn intrede doen in de oude stadsbibliotheek aan de Zuid.  Dankzij meer dan 70 initiatiefnemers werd de oude bibliotheek omgebouwd tot hotspot. De Oude Grindbakken werden omgetoverd tot een originele ontmoetingsruimte die door iedereen vrij te gebruiken is. Er vinden tal van activiteiten en evenement plaats zoals toneelvoorstellingen, exposities, sportwedstrijden, picknicks, rommelmarkten en concerten. Vlakbij kan je ook 019 terugvinden, een door jonge artiesten gerunde expositie-, concert- en werkruimte.

 Zie hier een overzicht van alle projecten.

Iedereen mee aan boord

van 14 - 25 jaar

Traject jeugdwelzijnswerk

Om het jeugdwelzijnswerk nog beter in functie van de noden van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren heeft de Jeugddienst interviews afgenomen met meer dan 20 experten en jeugdwerkers uit het werkveld. Het stadsbestuur en de verschillende partners uit het werkveld gaan met deze informatie aan de slag om het jeugdwelzijnswerk in Gent nog slagkrachtiger te maken.

Extra ondersteuning

Het stadsbestuur ondersteunt heel wat organisaties die zich inzetten voor kwetsbare jongeren; vzw Jong, Habbekrats, Jong Gent in Actie... JES kreeg onder andere een structurele toelage om anderstalige nieuwkomers en vluchtelingen te begeleiden in hun zoektocht naar een leuke hobby, een vakantiejob of een plek als animator op het speelplein. Stad Gent investeerde in het jeugdwelzijnswerk om een antwoord te bieden op de verhoogde instroom van erkende vluchtelingen, subsidiair beschermden en Intra-Europese migratie en de toenemende kinderarmoede. De vzw Habbekrats, die zich inzet voor kwetsbare jongeren in Gent, mocht ook rekenen op verhoging van de werkingsmiddelen met 30.000 euro per jaar.

Jong Gent in Actie

De eigenwijze jongerenwerking van drie Gentse armoedeverenigingen voor jongeren tussen 14 en 26 jaar. De jongeren vinden er een plek waar ze zich thuis voelen en met hun verhaal en hun vragen terecht kunnen. Bovendien organiseert de vereniging heel wat leuke activiteiten voor de jongeren. De organisatie stapt ook naar het beleid om de problemen van deze jongeren rond armoede en uitsluiting aan te kaarten. Jong Gent in Actie werd erkend als jeugdvereniging en krijgt sinds 2015 zo structurele ondersteuning van het stadsbestuur en OCMW.

Project IEM-jongeren

In december 2015 startte in Gent het 'Project IEM-jongeren', voor de integrale aanpak van jongerenproblematiek met Intra Europese Migratie-achtergrond. Het project zorgt voor een intensieve en preventieve samenwerking tussen jeugdwerkers en hulpverlening enerzijds en politie en justitie anderzijds. De trajectbegeleiders van vzw Jong onderhouden meerdere dagen per week intensief contact met kinderen en gezinnen. 

Dankzij de intensieve opvolging en begeleiding zagen de initiatiefnemers dat de meerderheid van de jongeren die gekend was bij de politie voor strafbare feiten en overlast, nog nauwelijks tot niet meer bij dit soort feiten betrokken is.

In beweging

van 3 - 25 jaar

Nieuwe noden

Alles Kan is een individuele projectsubsidie voor jongeren tussen de 14 en 30 jaar met een wild idee. Een project dat aan de voorwaarden voldoet, kan tot 3000 euro financiële ondersteuning krijgen. Het budget voor Alles Kan is deze legislatuur meer dan verdubbeld.

Nieuw sinds 2018 is de subsidie experimenteel jeugdwerk. Met deze subsidie wil Stad Gent jongeren ondersteunen die op een laagdrempelige manier meerdere activiteiten organiseren voor jongeren. Jongeren met een goed idee om iets te organiseren of te doen voor en door jongeren kunnen tot 600 euro ontvangen. Wanneer hun idee een meer vaste vorm aanneemt, kunnen ze een aanvraag indienen om erkend te worden  als jeugdwerk waarmee ze extra ondersteuning en subsidie kunnen krijgen. 

Andere werkvormen

Begin 2018 organiseerde de Jeugddienst rondetafelgesprekken met experten uit het jeugdwerk. Het doel: de ondersteuning vanuit de Jeugddienst moderniseren en aanpassen aan de ruimere noden en nieuwe vormen van jeugdwerk.

De Jeugddienst merkt op dat de noden van het jeugdwerk veranderen en dat een deel van het hedendaagse jeugdwerk niet meer beantwoordt aan de traditionele omschrijving die nu nog gebruikt wordt voor de verdeling van de subsidies.

Ondersteuning voor het Gentse jeugdwerk

Uiteraard kan het reeds bestaande jeugdwerk ook op voldoende ondersteuning rekenen. Zo werd het basisbedrag dat jeugdverenigingen ontvangen tijdens deze bestuursperiode verhoogd. Verder kregen jeugdbewegingen een hogere subsidie als ze investeren in brandveilige en kwalitatieve jeugdlokalen en verhoogde het bedrag voor jongeren en jeugdwerkers die een vorming volgen. In totaal werden er voor 2,3 miljoen euro investeringssubsidies verleend aan een 40-tal jeugdverenigingen. Hierdoor zijn er enorme stappen vooruit gezet qua brandveilige jeugdlokalen.

Deze legislatuur werd maar liefst 6,5 miljoen euro geïnvesteerd in nieuwe jeugdlokalen van de Stad Gent of Sogent. De Jeugddienst zette ook sterk in op gedeeld gebruik van jeugdlokalen. Daarnaast creërden ze nieuwe jeugdruimte door het in gebruik nemen van tijdelijk leegstaande sites. Zo kregen enkele jeugdlokalen een nieuwe bruisende invulling (bijvoorbeeld het Lousbergsgebouw, Fluweel, Kiekenstraat …), en boden onder andere de tijdelijke invullingen aan de Oude Dokken (Nieuwland, 019, BIY) en de Brandweerpost in Gentbrugge plaats voor experiment en het ontstaan van nieuwe initiatieven.

Met de steun van professionals

Het Gentse jeugdwerk draait op volle toeren. Er zijn 146 erkende jeugdwerkinitiatieven, waaronder 58 jeugdbewegingen. Om die te ondersteunen in hun zoektocht naar leiding lanceerde Stad Gent een opvallende wervingsactie onder de noemer #ikgeefleidingingent.

Deze hashtag werd ingezet op diverse mediakanalen en wil jongeren warm maken om leiding te geven in een van de vele Gentse jeugdbewegingen. Tegelijk kunnen jongeren die reeds actief zijn als leiding hun engagement op die manier delen. Jonas Geirnaert, Bert Verbeke en Mich Walschaerts, die vroeger zelf nog actief waren in een Gentse jeugdbeweging, ondersteunden deze actie en namen een video op.

Het kot is te klein

van 18 -25 jaar

Kwaliteitslabel voor koten

Om de kwaliteit van de koten te bewaken is Gent gestart met een proactieve screening van alle studentenkoten waarbij de woonkwaliteit en veiligheid gecontroleerd worden. Koten die in orde zijn krijgen een conformiteitsattest en een kwaliteitslabel. Een groen label = kot volledig in orde. Een blauw kwaliteitslabel = werk aan de winkel. Wanneer de huisbaas het kot niet in orde brengt, kan de stad stappen ondernemen om het pand onbewoonbaar of ongeschikt te verklaren.

De kwaliteitslabels zijn op de website van Kot@Gent, www.kot.gent.be

 

Studentenonderzoek “Maak Gent negenduust keer wijzer”

In 2017 lanceerde het stadsbestuur een studentenenquête om de mening van studenten te kennen over 9 verschillende thema’s. Meer dan 2600 studenten vulden de enquête in, voldoende om een representatieve steekproef te hebben. De studenten werden onder ander bevraagd over waar ze wonen, mobiliteit, waar ze werken, hoe ze aan sport en cultuur doen, of ze zich veilig en goed voelen en hoe ze Gent negenduust keer wijzer kunnen maken.

Een samenvatting en het volledige onderzoeksrapport kan u terugvinden via www.stad.gent/studenten.

Ghentrepreneur

In Gent zijn er heel wat jonge ondernemers. Om hun leven een stuk te vereenvoudigen heeft Stad Gent het project Gentrepreneur opgericht. Gentrepreneur biedt jongeren en studenten in Gent workshops en infosessies over ondernemen en ondernemingszin, gratis advies van experts, een netwerk van ondernemende jongeren en coaches die je helpen bij ondernemen en je carrièrekeuze.

Op de website www.gentrepreneur.gent vind je alle info terug.