Gent, European Youth Capital in 2024

In 2024 wil Gent dé European Youth Capital worden, als hefboom voor een krachtig beleid op maat van tieners en jongeren.

Het European Youth Forum reikt elk jaar de titel European Youth Capital uit aan een Europese gaststad. In die stad worden dat jaar ideeën, projecten en activiteiten uitgewerkt waarin de stem van de jongere weerklinkt. Op die manier wordt een jongerenperspectief toegevoegd aan alle aspecten van het stadsleven. 

Gent heeft de ambitie om de titel in de wacht te slepen, maar zelfs al doet ze dat niet, dan nog wordt er een Jaar van de Jongere georganiseerd in 2024.

Gentse prioriteiten

Belangrijk is dat  jongeren zelf een actieve bijdrage kunnen leveren aan EYC en dit een verhaal wordt voor en door jongeren. Daarom worden alle beleidsdomeinen die gelinkt zijn aan jongeren meegenomen in het verhaal van Gent, European Youth Capital (breed jeugdbeleid).

Bovendien willen we in de aanloop naar 2024 dat elke onderwijsinstelling, jeugdwerkinitiatief, culturele organisatie, sportvereniging, studentenverenigingen, bedrijf, burgerinitiatief zich afvraagt hoe zij jongeren zelf actiever  kan betrekken en wat zijn kunnen bijdragen aan Gent als EYC.

De prioriteiten werden bepaald op basis van eerdere inspraakgegevens van jongeren (Major @ Your Town, stemrecht 16+,…), signalen uit het middenveld en gekende problemen.

Inhoudelijk

4 krachtlijnen:

  1. De jongere als vrijwilliger
  2. Ruimte voor tieners en jongeren
  3. Welzijn
  4. Burgerschap

Jongeren als vrijwilliger in de hoofdrol

Vlaanderen, en Gent in het bijzonder, bekleed een behoorlijke unieke positie als het gaat over vrijwilligerswerk door jongeren. We hebben een zeer breed en divers jeugdwerkveld. We benaderen jeugdwerk vanuit de brede betekenis die het binnen Europa krijgt:

 “Youth work is a broad term covering a wide variety of activities of a social, cultural, educational, environmental and/or political nature by, with and for young people, in groups or individually. Youth work is delivered by paid and volunteer youth workers and is based on non-formal and informal learning processes focused on young people and on voluntary participation. Youth work is quintessentially a social practice, working with young people and the societies in which they live, facilitating young people’s active participation and inclusion in their communities and in decision-making”.

Het gaat dus niet enkel over het reguliere jeugd(welzijns)werk, maar ook over de vele organisaties/projecten /middenveldorganisaties waarbij jongeren de vrijwilligere rol opnemen. In het EYC-jaar wordt bijzondere aandacht besteed aan de jongere als jeugdwerkvrijwilliger.

Ruimte voor tieners en jongeren

Door de steeds stijgende bevolkingsgroei, de wijzigende gezinssamenstelling, het stijgend aantal studenten en de migratie staat de ruimte onder druk. Er is nood aan meer aanbod en voorzieningen voor jeugd. Daarom willen we

  • Extra binnen- en buitenruimte creëren
  • Inzetten op jeugdvriendelijke invulling van de publieke ruimte
  • Jongeren zelf de inrichting laten bepalen en mede-eigenaarschap geven

Welzijn

De term welzijn wordt gebruikt wanneer het zowel lichamelijk, emotioneel als sociaal goed gaat met iemand. Het is dus een ruime term, die verschillende domeinen van het maatschappelijke leven omvat. Om kinderen en jongeren maximale ontwikkelingskansen te bieden, moeten we werken aan de randvoorwaarden om te kunnen ontwikkelen. Dit kan onder meer door in te zetten op talenten van kinderen, een kwalitatief jeugdwelzijnswerk, mentale hulpverlening op maat, studieondersteuning, armoedebestrijding,…

Burgerschap

Onder actief burgerschap wordt verstaan dat burgers stimulansen krijgen om op positieve wijze het samenleven in hun wijk of buurt vorm te geven en dat zij bovendien de verantwoordelijkheid nemen om waar zij wonen samen met anderen zorg te dragen voor de wijk en ruimte. We zien Gentse jongeren als actieve burgers, die zowel nu als in de toekomst mee hun stad en de samenleving vormgeven.

  • We willen het actief burgerschap bevorderen en  jongeren sterker betrekken om engagementen op te nemen om de uitdagingen in samenleving op te nemen
  • Samenwerken met HOI’s om studenten sterker te betrekken bij de de Gentse samenleving

tijdslijn

Roadmap EYC

lancering oproep

indienen conceptnota

bekendmaking shortlist steden (5)

indienen volledige aanvraag

feedback jury

indienen verbeterde aanvragen

verdediging dossier voor een jury en bekendmaking winnaar

bekendmaking winnaar

voorbereiding van het Jaar van de Jongere

uitrollen Jaar van de Jongere

Meer weten of meewerken?

Wil je meer weten over de Gentse plannen, heb je een idee, wil je mee nadenken of samen werken? Mail naar eyc2024@stad.gent.

Meer informatie over European Youth Capital vindt je op https://www.youthforum.org/youthcapita