Gent, European Youth Capital in 2024

In 2024 wil Gent dé European Youth Capital worden, als hefboom voor een krachtig beleid op maat van tieners en jongeren.

Conceptnota is binneeeuh!

Afgelopen weekend heeft het projectteam de 2de kaap in onze selectieprocedure afgerond. We kunnen jullie alvast met enige fierheid zeggen dat we er toch in zijn geslaagd om een veelheid van partners en jongeren te betrekken bij de creatie van deze conceptnota.

Tegen 9 augustus verwachten we feedback van de jury op dit dossier en krijgen we de opportuniteit om deze conceptnota verder te finetunen en ook wat specifieker in te gaan op de feedback van de jury. 9 augustus is nog even, maar aangezien de zomervakantie er aan komt willen we toch graag nog jullie feedback verzamelen tegen maandag 14 juni.

Hoe lees je deze (Engelstalige) conceptnota nu?

  • We hebben in deze conceptnota zoveel mogelijk de visie van stad, partners en individuele jongeren proberen te integreren, zodat het een “gedragen“ verhaal is.
  • In de conceptnota worden er onder het hoofdstuk “preliminary program” een aantal objectieven, acties en resultaten opgesomd. Hier willen we graag nuanceren dat dit een integratie is van projectvoorstellen die vanuit de stad, het middenveld en jongeren zelf komen. Geen enkel van deze objectieven en acties is definitief en zal verder uitgewerkt, gevaloriseerd en gepland moeten worden met partners die hierin een opportuniteit zijn. Voor ons was het zeer belangrijk dat de stem van het middenveld en jongeren in deze nota volwaardig werden opgenomen.
  • Hou er rekening mee dat we slechts over een beperkt aantal bladzijden beschikten en  waardoor een aantal zaken mogelijk iets vager overkomen, omdat we hier niet de ruimte hadden om hier verder op in te gaan.

Heb je inhoudelijk opmerkingen of vind je dat er nog iets ontbreekt we horen dat graag! Stuur je feedback of vragen naar eyc2024@stad.gent. Feedback voor in de conceptnota moet ten laatste maandag 14 juni 2021 binnen zijn.

 

tijdslijn

Roadmap EYC

lancering oproep

indienen conceptnota

bekendmaking shortlist steden (5)

indienen volledige aanvraag

Afgelopen weekend hebben wij de 2de kaap in onze selectieprocedure gerond. Je leest de conceptnota hier. Feedback geven kan nog tot 14 juni 2021 via eyc2024@stad.gent.

feedback jury

indienen verbeterde aanvragen

verdediging dossier voor een jury en bekendmaking winnaar

bekendmaking winnaar

voorbereiding van het Jaar van de Jongere

uitrollen Jaar van de Jongere

Kick-off WE ARE THE CITY - Ghent European Youth Capital 2024

Gent strijdt voor de titel van European Youth Capital in 2024. We zoeken nog medestrijders (15-25j) om de titel binnen te halen!

Op 20 mei organiseren we een kick-off event waar je te horen krijgt wat die titel van European Youth Capital nu juist is, welke prioriteiten er worden gesteld in 2024 en welke rol jij zelf kan spelen bij het binnenhalen van de titel en het bouwen aan een fantastisch feestjaar in 2024.

Ben je of ken je iemand die er mee wil voor zorgen dat jongeren wat te zeggen hebben in de stad, een grafisch talent, een kei in social media, een vat vol projectideeën, een creatieve duizendpoot die wil experimenteren, wil je er voor zorgen dat elke jongere zich goed kan voelen in Gent? Of ben je gewoon nieuwsgierig naar wat dat European Youth Capital ding juist is?

Schrijf je dan snel in via bit.ly/EYCkickoff!

HOST: Michèle Cuvelier

GUESTS: Burgemeester Mathias De Clercq, Schepen van Jeugd Elke Decruynaere, Antoon Denys van de Gentse Jeugdraad, Axel Dingemans, coördinator van Antwerpen European Youth Capital (2011)

ARTIST: Kunde

We zijn erbij! Gent is genomineerd voor de titel van European Youth Capital 2024. Dat werd vandaag bekendgemaakt. De andere 3 kandidaten zijn Chișinău in Moldavië, Lviv in Oekraïne en Veszprém in Hongarije. Wie het haalt, weten we midden november. Lees  hier het volledige persbericht.

Het European Youth Forum reikt elk jaar de titel European Youth Capital uit aan een Europese gaststad. In die stad worden dat jaar ideeën, projecten en activiteiten uitgewerkt waarin de stem van de jongere weerklinkt. Op die manier wordt een jongerenperspectief toegevoegd aan alle aspecten van het stadsleven.

Gentse prioriteiten

Belangrijk is dat  jongeren zelf een actieve bijdrage kunnen leveren aan EYC en dit een verhaal wordt voor en door jongeren. Daarom worden alle beleidsdomeinen die gelinkt zijn aan jongeren meegenomen in het verhaal van Gent, European Youth Capital (breed jeugdbeleid).

Bovendien willen we in de aanloop naar 2024 dat elke onderwijsinstelling, jeugdwerkinitiatief, culturele organisatie, sportvereniging, studentenverenigingen, bedrijf, burgerinitiatief zich afvraagt hoe zij jongeren zelf actiever  kan betrekken en wat zijn kunnen bijdragen aan Gent als EYC.

De prioriteiten werden bepaald op basis van eerdere inspraakgegevens van jongeren (Major @ Your Town, stemrecht 16+,…), signalen uit het middenveld en gekende problemen.

Drie krachtlijnen geven richting

Inhoudelijk werkt het projectteam voort op drie krachtlijnen:

ENGAGE gaat over investeren in burgerschap en de jongere als vrijwilliger, een engagement in de maatschappij opnemen

EMPOWER betekent ruimte voor tieners en jongeren, maar betekent ook je thuis voelen, een plek mogen en kunnen opeisen in de stad

CARE ofwel welzijn; je krijgt alle kansen krijgen om je goed te voelen, om jezelf te kunnen zijn

ENGAGE: Burgerschap en jongeren als vrijwilliger

Vlaanderen, en Gent in het bijzonder, bekleedt een behoorlijk unieke positie als het gaat over vrijwilligerswerk door jongeren. We hebben een zeer breed en divers jeugdwerkveld.

Het gaat dus niet enkel over het reguliere jeugd(welzijns)werk, maar ook over de vele organisaties/projecten /middenveldorganisaties waarbij jongeren de vrijwilligere rol opnemen. In het EYC-jaar wordt bijzondere aandacht besteed aan de jongere als jeugdwerkvrijwilliger. Vrijwilligerswerk kadert binnen het burgerschapsverhaal. We zien Gentse jongeren als actieve burgers, die zowel nu als in de toekomst mee hun stad en de samenleving vormgeven.

Daarom willen we

  • De kracht van jeugdwerk en het zelfinitiatief verder versterken  ikv solidariteit en inclusief werken
  • Het actief burgerschap bevorderen en  jongeren sterker betrekken om engagementen op te nemen om de uitdagingen in samenleving op te nemen
  • Samenwerken met HOI’s om studenten sterker te betrekken bij de de Gentse samenleving
  • Projecten zoals Stemrecht 16+, informeren van jongeren over democratie, politiek, ….in aanleiding van een verkiezing.

EMPOWER: Ruimte voor tieners en jongeren

Door de steeds stijgende bevolkingsgroei, de wijzigende gezinssamenstelling, het stijgend aantal studenten en de migratie staat de ruimte onder druk. Er is nood aan meer aanbod en voorzieningen voor jeugd. Daarom willen we

  • Extra (tijdelijke) binnen- en buitenruimte creëren
  • Inzetten op (tijdelijke) jeugdvriendelijke invulling van de publieke ruimtJongeren zelf de inrichting laten bepalen en mede-eigenaarschap geven

CARE: Welzijn

De term welzijn wordt gebruikt wanneer het zowel lichamelijk, emotioneel als sociaal goed gaat met iemand. Het is dus een ruime term, die verschillende domeinen van het maatschappelijke leven omvat. Om kinderen en jongeren maximale ontwikkelingskansen te bieden, moeten we werken aan de randvoorwaarden om te kunnen ontwikkelen. Dit kan onder meer door in te zetten op talenten van kinderen, een kwalitatief jeugdwelzijnswerk, mentale hulpverlening op maat, studieondersteuning, armoedebestrijding,… ​​​​​​​

Dossier

In januari 2021 diende Gent een kandidaatsdossier in om de titel voor 2024 binnen te halen. Negen andere steden, waaronder Batumi in Georgië en Lviv in Oekraïne, maar ook La Louvière in België, deden hetzelfde. Het Gentse dossier wordt onder de noemer ‘We are the city’ opgebouwd rond 3 centrale thema’s die aansluiten bij de inhoudelijke krijtlijnen: vrijwilligerswerk en burgerschap bij jongeren in de stad stimuleren (engage), fysieke en mentale ruimte voor jongeren in de stad creëren (empower) en bouwen aan een warme stad waar jongeren zich veilig voelen (care). In het dossier staan al een hele reeks activiteiten die in 2024 een jeugdige invulling kunnen krijgen. Het gaat niet alleen om stadsprojecten, maar ook om samenwerkingen met het Gentse middenveld, de onderwijswereld, enzovoort.

Bekijk hier de concept nota Gent EYC 2024 (versie januari 2021) PDF (1.24 MB)

Meer weten of meewerken?

Wil je meer weten over de Gentse plannen, heb je een idee, wil je mee nadenken of samen werken? Mail naar eyc2024@stad.gent.

Meer informatie over European Youth Capital vindt je op https://www.youthforum.org/youthcapita