Gent in 2020

Open, solidair, wijs en kindvriendelijk: zo'n stad wil Gent zijn.

De missie beschrijft waar de Stad voor staat en gaat in de komende jaren. Het is een kompas voor het beleid. Hierop stemmen de Stad en haar partners hun strategie af. Zo krijgt het Gent van 2020 nu al vorm.

“Gent is een open, solidaire, wijze en kindvriendelijke stad.
Zij verbindt alle krachten om de stad uit te bouwen tot een blijvend leefbaar geheel en zo de toekomst verder vorm te geven.

Gent wil op creatieve wijze voorloper zijn in de transitie naar een klimaatneutrale stad. We bouwen verder aan een milieuvriendelijke en gediversifieerde economie die welvaart brengt voor iedereen.

Zo ontwikkelen we ons tot een gemeenschap van verantwoordelijke burgers die zich vrij kunnen ontplooien en op de nodige ondersteuning kunnen rekenen.”