Jaarverslag Ombudsvrouw

Waar lopen burgers tegenaan tijdens hun contacten met de Stad Gent en wat valt eraan te doen?

Heeft de burger al een klacht over de dienstverlening van de Stad ingediend bij de dienst in kwestie, maar kan hij geen genoegdoening nemen met het resultaat hiervan of heeft hij niet binnen een redelijke termijn reactie hierop gekregen, dan kan de burger bij de Ombudsvrouw terecht. De behandeling van deze tweedelijnsklachten is de belangrijkste opdracht van de Ombudsdienst.

Een tweede belangrijke functie van de Ombudsdienst is om op basis van signalen die haar bereiken, bepaalde aanbevelingen te doen naar diensten om hun algemene werking te verbeteren. In die zin kunnen sommige klachten ongegrond zijn, maar toch systeemfouten blootleggen in de administratie die aanleiding geven tot bijsturing.

Het uitgangspunt van de Ombudsdienst blijft immers te bemiddelen tussen burger en administratie, en waar mogelijk de werking van de diensten continu te verbeteren.

Jaarverslag 2018

Op donderdag 25 april 2019 heeft Ombudsvrouw Helena Nachtergaele het jaarverslag van 2018 voorgesteld.

Het jaarverslag vertrekt vanuit het standpunt van de burger en hoe die de dienstverlening van de Stad Gent heeft ervaren. In het jaarverslag geeft de Ombudsvrouw een aantal sprekende voorbeelden van klachten en schendingen van de ombudsnormen of de normen van goed bestuur. Het verslag geeft ook een overzicht van de tussenkomsten, meldingen en klachten en formuleert een aantal voor de verbetering van de dienstverlening.

Mobiliteit, huisvesting, sluikstorten en huisvuilophaling blijken de grootste klachtenbronnen.

Lees het jaarverslag van de Ombudsvrouw

Jaarverslag 2018 PDF (2.71 MB)

Hieronder vind je ook de jaarverslagen van de voorgaande jaren en de antwoorden erop van het College en OCMW.