Jaarverslag Ombudsvrouw

Waar lopen burgers tegenaan tijdens hun contacten met de Stad Gent en wat valt eraan te doen?

Heeft de burger al een klacht over de dienstverlening van de Stad ingediend bij de dienst in kwestie, maar kan hij geen genoegdoening nemen met het resultaat hiervan of heeft hij niet binnen een redelijke termijn reactie hierop gekregen, dan kan de burger bij de Ombudsvrouw terecht. De behandeling van deze tweedelijnsklachten is de belangrijkste opdracht van de Ombudsdienst.

Een tweede belangrijke functie van de Ombudsdienst is om op basis van signalen die haar bereiken, bepaalde aanbevelingen te doen naar diensten om hun algemene werking te verbeteren. In die zin kunnen sommige klachten ongegrond zijn, maar toch systeemfouten blootleggen in de administratie die aanleiding geven tot bijsturing.

Het uitgangspunt van de Ombudsdienst blijft immers te bemiddelen tussen burger en administratie, en waar mogelijk de werking van de diensten continu te verbeteren.

Tussentijds verslag januari-juni 2020

De eerste helft van 2020 was geen gewoon voorjaar. Daarom stelde Helena Nachtergaele, de Gentse Ombudsvrouw, op donderdag 16 juli 2020 een tussentijds verslag voor. Hierin geeft ze een beknopt overzicht van de behandelde klachten en enkele aanbevelingen.

Mobiliteit zorgde verhoudingsgewijs zoals steeds voor het grootste aantal klachten. Nieuw binnen het overzicht was de inning van de GAS- en LEZ-boetes.

 

Lees het tussentijds verslag van de Ombudsvrouw

Tussentijds verslag 2020 PDF (1.05 MB)

Hieronder vind je ook de jaarverslagen van de voorgaande jaren en de antwoorden erop van het College en OCMW.