Jaarrekening 2018

Wat is er in 2018 gerealiseerd en met welke middelen?

De financiële situatie van de Stad Gent en OCMW blijft stabiel. Bovendien sluit de rekening 2018 af met een positief resultaat.

De exploitatierekening van de Stad Gent sluit af met een overschot van 37,6 miljoen euro. Dat is 8,4 miljoen euro beter dan begroot. Er werden 854 miljoen euro ontvangsten gerealiseerd en 817 miljoen euro uitgaven geboekt. Het OCMW sloot af met een exploitatie-overschot van 6,2 miljoen euro. Voor investeringen werd er bij de Stad 102 miljoen euro aangerekend in 2018, het hoogste bedrag van de voorbije legislatuur.

Het budgettair resultaat (de som van het resultaat op het exploitatie-, het investerings- en het liquiditeitenbudget) bedraagt 17,7 miljoen euro voor de Stad en -8,1 miljoen euro voor het OCMW. Dit is respectievelijk 35,4 miljoen euro en 17,4 miljoen euro beter dan voorzien. Het gecumuleerd budgettair resultaat voor de Stad en het OCMW samen bedraagt 51,5 miljoen euro, dit is de gezamenlijke 'spaarpot' en vormt de startpositie voor het éénjarig meerjarenplan 2019.

Het financieel draagvlak (het saldo op exploitatie exclusief leninglasten) bedraagt 58,39 miljoen euro voor de Stad en het OCMW samen. De netto periodieke leninglasten die vanuit het financieel draagvlak moeten kunnen worden gefinancierd, bedragen voor de Stad en het OCMW samen 56,80 miljoen euro. Het verschil tussen beide is de autofinancieringsmarge en bedraagt +1,59 miljoen euro voor de Stad en het OCMW samen.

De jaarrekening 2018 en de toelichting erbij kan je hieronder lezen.