Jaarrekening 2017

Wat is er in 2017 gerealiseerd en met welke middelen?

De rekening van de Stad Gent sluit het boekjaar 2017 af met een positief gecumuleerd resultaat van 2,9 miljoen euro. De exploitatierekening, zeg maar het huishoudbudget van de Stad Gent, sluit af met een overschot van 48,5 miljoen euro, of maar liefst 22,7 miljoen euro beter dan begroot. De ontvangsten (822 miljoen euro) werden integraal gerealiseerd.

Inzake investeringen werd 94,6 miljoen euro aangerekend op het budget 2017. De onderhoudskredieten en ICT-budgetten hebben een grote realisatiegraad. De uitvoering van projecten komt in een stroomversnelling. Voor de globale legislatuur (2014-2019) zal 495 miljoen euro aan investeringen aangerekend worden. De autofinancieringsmarge, de mate waarin de Stad Gent in staat is zijn investeringen te betalen op lange termijn, eindigt met een positief resultaat van 9,4 miljoen euro. Dit betekent dat de Stad Gent een gezonde cashpositie heeft.

Ook in 2018 wil het stadsbestuur deze lijn aanhouden, zodat Gent ook bij de start van de volgende legislatuur, begin 2019, financieel gezond is.

De jaarrekening 2017 en de toelichting erbij kan u hieronder lezen.