Radicalisering in Gent?

Radicalisering komt voor in grote en kleine gemeenten en kan maatschappelijke onrust en polarisering teweeg brengen. Gent neemt verschillende maatregelen en organiseert activiteiten om radicalisering en bijhorende sociale spanningen aan te pakken, nog vóór er concrete aanwijzingen zijn.