Vergroenen van de Voskenslaan

Een draaiboek ontwikkelen voor de vergroening van stenige straten

Idee ingediend op 14 juli 2015.

  • Een initiatief van: Werkgroep Sint-Pieters-Buiten (Natuurpunt Gent)
  • In samenwerking met: Dienst Beleidsparticipatie & Groendienst Stad Gent
  • Proefsetting: Voskenslaan, van Koningin Mathildeplein tot De Sterre
  • Startdatum project: Start met brainstormwandeling in augustus 2016
  • Onderzoeksvraag: hoe kunnen de Stad, bewoners en andere lokale actoren samen stenige straten tot groene assen omvormen?
  • Methode: onwtikkeling van een draaiboek voor vergroening van stenige straten door de uitwerking van een concrete situatie (Voskenslaan)