Ruimte voor zooi

Korteketenlandbouw in en rond Gent zichtbaar maken

Idee ingediend op 13 juli 2015.

  • Een initiatief van Gents Milieufront
  • In samenwerking met Stadslandbouw Gent, Oogstgoed, Het Spilvarken, Groenten uit Gent en de Stad Gent
  • Proefsetting: braakliggend terrein aan de Oude Brusselseweg in Gentbrugge
  • Startdatum: april 2016
  • Onderzoeksvraag: hoe vinden we vernieuwende manieren om de voedselproductie dichter naar de stad en de consument te brengen?
  • Methode: zichtbaar maken van korteketenlandbouw in en rond Gent