Parkstad Wondelgem

Voorstellen uitwerken voor de ruimtelijke ontwikkeling van Wondelgem

Idee ingediend op 11 juli 2015.

  • Een initiatief van Bewonersgroep Wondelgem Swingt
  • In samenwerking met de Stad Gent (Dienst Beleidsparticipatie, Groendienst, Mobiliteitsbedrijf, de Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning) en het studiebureau BUUR
  • Proefsetting: Wondelgem
  • Startdatum: april 2016
  • Onderzoeksvraag: hoe kunnen we een 20ste-eeuwse woonwijk transformeren tot een levendige buurt, voor jonge en oudere inwoners, waar voorzieningen en aantrekkelijke publieke (groene) ruimte op een veilige en aangename manier bereikbaar zijn te voet, met de fiets en het openbaar vervoer?
  • Methode: uitwerken van concrete voorstellen voor de ruimtelijke ontwikkeling van Wondelgem om vervolgens af te toetsen in een breed participatief proces