Mobiele parkterrassen

De voorwaarden en het prototype voor een mobiele parkbar onderzoeken

Idee ingediend op 21 juni 2015.

  • Een initiatief van: Severine Cousin
  • In samenwerking met: Dienst Beleidsparticipatie en KASK
  • Proefsetting: Gentse parkzones
  • Startdatum project: november 2016
  • Onderzoeksvraag: wat zijn de logistieke, ontwerpmatige en contextuele voorwaarden waaraan een mobiele parkbar moet voldoen om ontmoeting te creëren voor een divers publiek op plekken waar hiertoe weinig of geen alternatieven zijn?
  • Methode: verkennend onderzoek en ontwikkeling van een prototype in het kader van de masterproef van een studente Interieurvormgeving aan het KASK – optie Tijdelijke Installaties