Kerken worden de nieuwe deelcentra van de wijk

Zoeken naar een nieuwe invulling voor de Sint-Jozefkerk

Idee ingediend op 11 maart 2015.

  • Een initiatief van Eric Rooms
  • In samenwerking met studenten van de KU Leuven Faculteit Architectuur, campus Sint-Lucas Gent Vakgroep Bouwtechnieken en buurtbewoners van de wijk Rabot
  • Proefsetting: Rabot
  • Startdatum project: voorjaar 2016
  • Onderzoeksvraag: de Sint-Jozefkerk, in het midden van de Wondelgemstraat, is één van de 15 Gentse kerken waarvoor de Stad Gent en het Bisdom een nieuwe bestemming zoeken. In afwachting van de definitieve invulling van de kerk werd onderzocht hoe de kerk duidelijk kan gepositioneerd worden in de wijk en de nieuwe invulling(en) kunnen linken aan de noden in de wijk.
  • Methode: bouwtechnisch onderzoek en behoefte-onderzoek (gesprektafels met bewoners)