Beleidsnota Internationale Relaties en Netwerken

Met de beleidsnota Internationale relaties en netwerken trekt Gent de kaart van de internationale coöperatie en solidariteit.

De groeiende verstedelijking in Europa en de rest van de wereld laat zich ook in Gent voelen. De uitdagingen die daaruit voortvloeien zijn grensoverschrijdend en gemeenschappelijk. Tegelijk zijn de steden de plekken waar antwoorden liggen en veel mogelijk is.

Als een democratisch en toekomstgericht antwoord op de actuele financiële, economische, klimaat-, migratie- en veiligheidscontext stapt de Stad mee in een groeiende coalitie van steden in binnen- en buitenland in Europa en daarbuiten.

De Europese instellingen ervan overtuigen dat ze voor haar beleid in de steden een partner vindt, vormt de komende jaren dan ook een van de grootste opdrachten. Voor Gent houdt dit in dat we niet langer tevreden zijn met de rol van ‘geconsulteerde’ en ‘uitvoerder’ van het Europese beleid en subsidies, maar dat we ons nog pro-actiever gaan opstellen.

Dat kunnen we niet alleen. Vandaar dat Gent haar engagement in de internationale interstedelijke samenwerkingen, projecten en netwerkingen binnen haar mogelijkheden verder zal blijven uitbouwen. We mogen hierbij zeker de Vlaamse en de Belgische overheid niet uit het oog verliezen . Nog meer dan voorheen willen we gebruik maken van hun expertise en netwerken, en ook hun steun voor de stedelijke internationale agendavorming krijgen.

Lees de beleidsnota

Internationale Relaties en Netwerken PDF (774.15 KB)