Beleidsplan Burgerzaken 2014 - 2019

Beleidsnota Burgerzaken 2014 - 2019

De dienstverlening van de dienst Burgerzaken is enorm uitgebreid. De dienst speelt een rol bij alle belangrijke stappen in het leven van de Gentenaars: adreswijziging naar een nieuwe woonst, het huwelijk, aangifte van de geboorte van de kinderen en het overlijden van een familielid.

Deze beleidsnota bestaat uit twee delen:
Het eerste deel bespreekt de acties met betrekking tot de dienstverlening van de dienst Burgerzaken. We focussen hierbij op nieuwe acties om de goede dienstverlening in stand te houden in deze veranderende tijden. Uiteraard zal de dienst Burgerzaken identiteitskaarten en rijbewijzen blijven uitreiken. Dat vindt u echter niet terug in deze beleidsnota. Het eerste deel van de beleidsnota geeft vooral aan hoe de Stad Gent haar dienstverlening de volgende jaren zal hervormen.
Deel twee behandelt de begraafplaatsen. Ook hier ligt de focus op de vernieuwde beleidsvisie. We willen een pionier worden in het beheer van begraafplaatsen door verschillende functies samen te brengen. Uiteraard zijn en blijven de begraafplaatsen voornamelijk plekken waar de Gentenaars hun doden herdenken. Maar tegelijkertijd zijn onze begraafplaatsen groene oases in de stad en kunnen we ze als openluchtmusea beschouwen door het rijke funeraire erfgoed dat er aanwezig is. Hoe we met deze verschillende