Beleidsnota Economie en Ondernemen 2014-2019

Beleidsnota van Eerste schepen en schepen van Haven, Economie en Ondernemen Mathias De Clercq.

Binnen de huidige economische context wil de Stad Gent een proactief beleid voeren om de lokale economie te versterken en bijkomende jobs te creëren.

In de beleidsnota Economie & Ondernemen van de Eerste schepen en schepen van Haven, Economie en Ondernemen, worden 50 concrete acties voorgesteld rond vijf centrale thema’s die de komende jaren voor een zo gunstig en duurzaam mogelijk lokaal ondernemingsklimaat moeten zorgen.

Neem een kijkje in de beleidsnota

Beleidsnota Economie en Ondernemen 2014-2019 PDF (1.62 MB)

De beleidsnota Economie en Ondernemen is geen sluitstuk, maar een startpunt.

Er was een uitgebreid traject waarbij er in overleg gegaan werd met diverse socio-economische actoren. Dat moet resulteren in een zo breed mogelijk draagvlak om via samenwerking uitvoering te geven aan de doelstellingen en acties opgenomen in de beleidsnota Economie & Ondernemen.