Propere Stad

Ontdek hier hoe we ervoor zorgen dat Gent een propere stad blijft.

Een stad die er niet proper bij ligt, zorgt voor ontevredenheid en een gevoel van onveiligheid. De Stad Gent doet samen met IVAGO al heel wat inspanningen om het openbare domein netjes te houden.

Toch blijven zwerfvuil, sluikstort en hondenpoep vaak een doorn in het oog. De werkgroep sluikstort en zwerfvuil die alle betrokken diensten en partners samenbrengt, tracht hier op geïntegreerde wijze de strijd mee aan te binden.

Het beleid rond netheid focust op drie sporen:

1. Preventie en sensibilisering

IVAGO en de Gemeenschapswachten sensibiliseren huis-aan-huis waar eventueel problemen bestaan rond het aanbieden van huisvuil voor de ophaalronde of in verband met het sorteren van afvalstoffen.

De Gemeenschapwachten sensibiliseren ook rond netheid van de stoep: onkruid, hondenpoep, zwerfvuil.

Andere diensten zoals Dienst Buurtwerk, Gebiedsgerichte werking, Dienst Lokale Preventie en Veiligheid en de Integratiedienst werken vanuit een sensibiliserende rol op dit thema.

2. Curatie

IVAGO en de stedelijke veegploeg, de Groendienst, het Eco-Werkhuis en de Dienst Wegen Bruggen en Waterlopen pakken samen het sluikstort en zwerfvuil aan op het openbaar domein. Elke dienst is verantwoordelijk voor een specifiek deel van dat openbaar domein.

Bij afval op privaat terrein neemt de Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu contact op met de eigenaar van het terrein.

3. Repressie

Sluikstorten is strafbaar, zowel voor een kleine hoeveelheid (politieverordening), als voor grote hoeveelheden via het Materialendecreet en Vlarema.

De Politie, de Gemeenschapswacht-vaststellers en de Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu treden op tegen hardnekkige overtreders door middel van o.a. observatie-acties en aan de hand van camera's. Wie betrapt wordt, riskeert een zware boete. Bijkomend stuurt IVAGO de factuur voor het opruimen en verwerken van het afval.

Het actieplan Proper Gent

Op de Gemeenteraad van april 2015 werd het actieplan Proper Gent goedgekeurd. Het actieplan bevat alle acties die in deze legislatuur zullen uitgevoerd worden, zowel bestaande acties, als nieuwe acties en vernieuwde acties.

Lees

Lees het actieplan Proper Gent. PDF (1.27 MB)

Sluikstort melden doe je hier.