De invloed van het verkeer op de Gentse luchtkwaliteit

Hier vind je de resultaten van de tijdelijke meetcampagnes voor de luchtkwaliteit in Gent sinds juni 2016

Willen we de invloed van het verkeer op de Gentse luchtkwaliteit in kaart brengen, dan meten we dikwijls de concentratie stikstofdioxide (NO2) in de lucht.

Waarom stikstofdioxide (NO2)?

Volgens studies van de Vlaamse Milieumaatschappij is 61% van de NO2-uitstoot in Vlaanderen afkomstig van het verkeer: 35% van het wegverkeer, 16% van de scheepvaart, 9% van de luchtvaart en 1% van de spoorwegen. Nemen we Gent onder de loep, dan blijkt dat wegverkeer in Gent-centrum en de agglomeratie Gent verantwoordelijk is voor 75% van de NO2-uitstoot. In de Gentse Kanaalzone ligt dat anders: daar is industrie de belangrijkste bijdrager van stikstofemissies.

Lees hier welke andere schadelijke stoffen (zoals fijn stof, roet en ozon) luchtvervuiling veroorzaken.

Hoe hoog is de concentratie van stikstofdioxide (NO2) in de Gentse lucht?

De luchtkwaliteit in Gent wordt continu gemeten door 5 meetstations van de Vlaamse Milieumaatschappij. Naast die officiële metingen werden ook een aantal tijdelijke meetcampagnes uitgevoerd. De belangrijkste resultaten van die metingen vindt u hieronder.

Maar daar stopt het niet. In 2019, 2020 en 2021 zal de Stad in samenwerking met de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) de luchtkwaliteit blijven meten op 21 locaties. Vijftien meetpunten bevinden zich binnen de R40, vijf op de stadsring zelf. Er komt ook 1 extra meetpunt om roet te meten. De Stad wil daarmee de impact in kaart brengen van de lage-emissiezone, die in 2020 van kracht gaat.

CurieuzeNeuzen Vlaanderen (mei 2018)

De CurieuzeNeuzen-campagne kwam er met de hulp van 20.000 Vlaamse gezinnen, organisaties, bedrijven en scholen en werd begeleid door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), de Universiteit Antwerpen en de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO). In de maand mei van 2018 hingen de deelnemers een bord aan hun gevel met daarin meetbuisjes om de gemiddelde concentratie stikstofdioxide (NO2) te bepalen. De schaal waarop dit onderzoek werd uitgevoerd, was een internationale primeur.

Bekijk hier de belangrijkste resultaten voor Gent.

Meting ‘impact van circulatieplan op Gentse luchtkwaliteit’ (juni 2016 – maart 2018)

Op vraag van de Stad Gent deed de VMM metingen van de hoeveelheid stikstofdioxide (NO2) op 20 strategisch gekozen plaatsen in de binnenstad én op de stadsring (R40). Dat gebeurde zowel vóór (2 juni 2016 tot 5 april 2017) als na (6 april 2017 tot 4 april 2018) de invoering van het circulatieplan.

Bekijk hier de belangrijkste resultaten.

Meting ‘impact van wegverkeer op Gentse luchtkwaliteit’ (juni 2016 – november2016)

De Stad en VMM maten de invloed van verkeer op de luchtkwaliteit van juni tot november 2016 op 50 locaties, verspreid over Gent. Op de 50 locaties werd de concentratie stikstofdioxide (NO2) gemeten.

Bekijk hier de belangrijkste resultaten.