Luchtkwaliteit

Hoe is het gesteld met de luchtkwaliteit in Gent? Wat doet de Stad om de luchtkwaliteit te verbeteren?

Inhoudstafel

 

Actieplan voor betere luchtkwaliteit in Gent

De Stad Gent stelde samen met een aantal partners een plan op om de luchtkwaliteit te verbeteren. Het ‘Actieplan fijn stof en NO2 voor agglomeratie Gent en Gentse kanaalzone’ bevat 58 concrete acties om de uitstoot van verkeer, industrie, gebouwenverwarming en andere niet-mobiele bronnen te verminderen. Daarnaast zijn er ook enkele acties om de kennisopbouw te vergroten.

Van de 58 nieuwe acties uit het plan behoren er 39 tot de sector vervoer, waaronder:

  • de invoering van een lage-emissiezone in Gent, die in januari 2020 van start gaat
  • meer en milieuvriendelijker openbaar vervoer
  • een verdere vergroening van het wagenpark
  • de uitbreiding van het voetgangersgebied in Gent-centrum
  • goede fietsinfrastructuur in de haven
  • vergroening van de binnenvaart

Lees het Actieplan fijn stof en NO2.

Ontdek wat de LEZ2020 (lage-emissiezone) voor jou betekent.

 

Belangrijkste bronnen van luchtvervuiling

In Gent zijn fijn stof, stikstofdioxide en roet de voornaamste vervuilende stoffen. Deze zijn in de eerste plaats afkomstig van het verkeer, industrie en verwarming in onze huizen.

Op vlak van fijn stof zijn houtkachels zijn de grootste boosdoener voor de lucht in Gent. Verkeer is verantwoordelijk voor 19 tot 23% van de uitstoot van fijn stof. In de Gentse Kanaalzone neemt de industrie 87% van de uitstoot fijn stof voor zijn rekening. Het aandeel van verwarming en verkeer is daar beperkt tot 5 à 7%.

In Gent zorgt het wegverkeer voor 75% van de NO2-uitstoot. Vooral dieselvoertuigen zijn heel vervuilend. In de Gentse Kanaalzone is de industrie met 71% de belangrijkste bijdrager. De huishoudens (14%) en energiesector (13%) komen op de tweede en derde plaats.

Roet ontstaat bij de onvolledige verbranding van o.a. diesel, hout en kolen. Verwarming en verkeer zorgen in Gent voor 45 à 55% van de roetuitstoot. In de Gentse Kanaalzone is de industrie verantwoordelijk voor 80% van de roetuitstoot.

In 2018 werd een rapport van de officiële metingen opgemaakt. Lees het volledige rapport

 

Luchtkwaliteit meten in Gent

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) meet continu de luchtkwaliteit in Gent. Er staan 5 meetstations van de VMM op Gents grondgebied: In het centrum in de Baudelostraat en G. Callierlaan. Buiten het centrum in Sint-Kruis-Winkel, Wondelgem en Mariakerke. Daarnaast staan er ook meetstations in Evergem, Zelzate, Destelbergen en Ertvelde. Sinds 2012 halen we overal in Gent de Europese normen.

Een kaart met de huidige luchtkwaliteit per meetstation vind je op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij. Daarnaast kan je hier de luchtkwaliteit in je eigen omgeving bekijken op een kaart van Vlaanderen.

In 2019, 2020 en 2021 doet de Stad Gent in samenwerking met de Vlaamse Milieumaatschappij extra luchtkwaliteitsmetingen om de impact van de lage-emissiezone in kaart te brengen. De resultaten worden verwacht in de eerste helft van 2021.