Beleidsnota Openbaar Groen 2014 - 2018

Veertig acties voor meer en mooier groen in Gent.

Wonen in een groene buurt maakt mensen gelukkiger. Groen is ook onontbeerlijk voor de leefbaarheid in een stad.

Gent is al langer doordrongen van dat idee. De opmaak van het groenstructuurplan in 2012 was dan ook een logische stap in de verdere uitbouw van een goed groenbeleid. We willen meer parken, meer natuur en meer bos én we willen dat al dat groen goed verbonden is.

Het groenstructuurplan stippelt een langetermijnvisie uit en maakt een planmatige aanpak van het groenbeleid mogelijk.

In deze beleidsnota vindt u een bundeling van acties die we op kortere termijn willen starten of realiseren. Vanzelfsprekend dragen zij allemaal bij tot het realiseren van die groenstructuur die we op lange termijn wensen.

Met de 40 acties streven we 6 doelstellingen na:

  • realisatie van voldoende kwalitatief groen dicht bij huis
  • vooruitgang op vlak van natuur en bos
  • realisatie van de gewenste groenstructuur
  • optimaal groen- en natuurbeheer
  • betrekken van en samenwerken met derden
  • optimalisatie van de organisatie van de groendienst

Met deze 40 krachtige acties willen we de aandacht voor voldoende en kwaliteitsvol groen nog meer in de verf zetten. Groen is structuur- en beeldbepalend. Het is het fundament van een duurzame stad.

Lees

de Beleidsnota Openbaar Groen PDF (2.31 MB)

Over het Groenstructuurplan kan u hier meer lezen.

Gents groen: voor elk wat wilds