Beleidsnota Milieu 2014-2019

De Stad Gent zet in op lokaal geproduceerde hernieuwbare energie en energiezuinige renovaties.

Gent, op weg naar een klimaatneutrale, duurzame en nette stad

De Stad Gent wil in 2050 een klimaatneutrale stad zijn en verdubbelt in deze legislatuur het aandeel van lokaal geproduceerde hernieuwbare energie én het aantal woningen dat energiezuinig gerenoveerd wordt.

Tien blikvangers uit de beleidsnota:

  1. Om het energieverbruik van bestaande woningen te verminderen, moet het aantal energiezuinige renovaties verdubbelen tot 3500 per jaar en moeten de ambities bij die (energie)renovaties ook hoger komen te liggen.
  2. We voorzien een brede waaier aan energiepremies voor wie zijn huis energiezuinig renoveert.
  3. Gentenaars die willen renoveren kunnen genieten van een ‘ontzorgingstraject op maat’.
  4. Gentse ondernemers die hun bedrijf duurzaam willen aansturen kunnen een coachingstraject rond energiebesparing volgen en krijgen hiervoor een premie.
  5. Gent verdubbelt het aandeel lokaal geproduceerde hernieuwbare energie van 7.5 % in 2011 tot 15 % van de huishoudelijke energievraag in 2019.
  6. Met meer groen, meer water, meer schaduw en minder verharding wil Gent zich wapenen tegen de klimaatsverandering.
  7. De Stad Gent zet in op een duurzaam lokaal voedselsysteem, waarbij we de link tussen boer en consument versterken. Voeding heeft een belangrijke impact op het klimaat.
  8. Samen met de horeca verkennen we de introductie van een ‘overschotdoos’.
  9. We stimuleren autodelen met schone auto’s (elektrische en CNG), de overstap naar een elektrische (bak) fiets en elektrische laadpalen via subsidies. Ook voorzien we in het faciliteren van een CNG-tankstation in Gent.
  10. Er komt een centraal meldpunt om sluikstorten te signaleren en een wijk- en doelgroepgerichte aanpak rond de zwerfvuilproblematiek.
​Schepen Tine Heyse:
“Iedere Gentenaar moet kunnen leven in een energiezuinige woning. Dat is goed voor het klimaat én voor zijn portemonnee. Met ons beleid willen we zoveel mogelijk barrières wegnemen waarop Gentenaars botsen wanneer ze hun huis energiezuiniger willen maken. Energiescans, energiepremies op maat en het installeren van een centraal aanspreekpunt zijn een greep uit het aanbod. Verder willen we ook inzetten op ontzorging, via persoonlijke ondersteuning voor verbouwers. Ook sluikstorten, zwerfvuil en de aanpak van luchtkwaliteit genieten prioriteit.”

Lees

Beleidsnota Milieu 2014-2019 PDF (2.14 MB)