Luchtkwaliteit

Hoe is het gesteld met de luchtkwaliteit in Gent? Wat doet de Stad om de luchtkwaliteit te verbeteren?

Inhoudstafel

 

Actieplan voor betere luchtkwaliteit in Gent

De Stad Gent stelde samen met een aantal partners een plan op om de luchtkwaliteit te verbeteren. Het ‘Actieplan fijn stof en NO2 voor agglomeratie Gent en Gentse kanaalzone’ bevat 58 concrete acties om de uitstoot van verkeer, industrie, gebouwenverwarming en andere niet-mobiele bronnen te verminderen. Daarnaast zijn er ook enkele acties om de kennisopbouw te vergroten.

Van de 58 nieuwe acties uit het plan behoren er 39 tot de sector vervoer, waaronder:

  • de invoering van een lage-emissiezone in Gent, die in januari 2020 van start ging
  • meer en milieuvriendelijker openbaar vervoer
  • een verdere vergroening van het wagenpark
  • de uitbreiding van het voetgangersgebied in Gent-centrum
  • goede fietsinfrastructuur in de haven
  • vergroening van de binnenvaart

Lees het Actieplan fijn stof en NO2.

Ontdek wat de LEZ2020 (lage-emissiezone) voor jou betekent.

 

Belangrijkste bronnen van luchtvervuiling

In Gent zijn fijn stof, stikstofdioxide en roet de voornaamste vervuilende stoffen. Deze zijn in de eerste plaats afkomstig van het verkeer, industrie en verwarming in onze huizen.

Fijn stof is een mengsel van deeltjes met uiteenlopende samenstellingen en afmetingen. Op vlak van fijn stof zijn houtkachels de grootste boosdoener voor de lucht in Gent, gevolgd door het verkeer. In de Gentse Kanaalzone neemt de industrie het grootste deel van de uitstoot fijn stof voor zijn rekening. Het aandeel van verwarming en verkeer is daar beperkt.

Stikstofoxiden worden uitgestoten tijdens de verbranding van fossiele brandstoffen (steenkool, petroleumproducten en gas). In Gent zorgt het wegverkeer voor 79% van de NO2-uitstoot. Vooral dieselvoertuigen zijn heel vervuilend. In de Gentse Kanaalzone is de industrie met 68% de belangrijkste bijdrager.

Roet ontstaat bij de onvolledige verbranding van o.a. diesel, hout en kolen. Het verkeer zorgt in Gent voor meer dan de helft van de roetuitstoot. Huishoudens nemen meer dan een derde van de roetuitstoot voor hun rekening, voornamelijk door houtverbranding. In de Gentse Kanaalzone is de industrie verantwoordelijk voor 61% van de roetuitstoot, gevolgd door het verkeer (20%) en de huishoudelijke verwarming (14%).

Meer over de bronnen van luchtvervuiling in Gent kan je lezen in het VMM-rapport.

Luchtkwaliteit meten in Gent

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) meet continu de luchtkwaliteit in Gent. Er staan 5 meetstations van de VMM op Gents grondgebied: In het centrum in de Baudelostraat en G. Callierlaan. Buiten het centrum in Sint-Kruis-Winkel, Wondelgem en Mariakerke. Daarnaast staan er ook meetstations in Evergem, Zelzate, Destelbergen en Ertvelde. 

Sinds 2012 halen we in alle Gentse meetstations de Europese normen. Sinds 2016 meten we samen met de VMM op 20 extra plaatsen op en binnen de R40 de concentratie stikstofdioxide in de lucht. Daaruit blijkt dat er in drukke, smalle straten met gesloten bebouwing lokaal nog te veel stikstofdioxide in de lucht is.

Een kaart met de actuele luchtkwaliteit per officieel meetstation vind je op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij. Daarnaast kan je hier de luchtkwaliteit in je eigen omgeving bekijken op een kaart van Vlaanderen.

In 2019, 2020 en 2021 doet de Stad Gent in samenwerking met de Vlaamse Milieumaatschappij extra luchtkwaliteitsmetingen om de impact van de lage-emissiezone in kaart te brengen. De eerste resultaten worden verwacht in de eerste helft van 2021.

Eind 2019 werd door de VMM een rapport van de metingen in Gent opgemaakt. Lees het volledige rapport.