Gent knapt op

Gent knapt op zal 100 woningen van kwetsbare gezinnen renoveren, om ze gezonder, veiliger, energiezuiniger en levensloopbestendig te maken.