Beleidsnota Wonen

76 acties voor goed wonen in Gent

Schepen Sven Taeldeman presenteert u de beleidsnota met een overzicht van overwegend nieuwe beleidsacties voor wonen.

Belangrijke fundamenten van de nota zijn:

  • Uitbreiding van het woonaanbod
  • Vernieuwing en kwaliteitsverbetering van het bestaande woonaanbod
  • Sterk sociaal beleid
  • Nieuwe woonvormen stimuleren

Ontdek hier alles over de beleidsnota

Beleidsnota Wonen PDF (2.28 MB)

Goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 mei 2015.