Oproep voor innovatieve projecten

In het kader van het Arbeidspact lanceren we een projectoproep rond 3 thema's: jobs van de toekomst, digitale vaardigheden en werkbaar werk.

Er zijn binnen het Arbeidspact voor Gent al heel wat acties opgestart, maar enkele complexe uitdagingen op de arbeidsmarkt vragen extra inzet. De Stad trekt daarom 600.000 euro uit om projecten te ondersteunen, die zullen lopen in de periode tussen 1 mei 2021 en 31 mei 2023.

  Meer weten over de projectoproep?

  Download de presentatie van de infosessie van 5 januari PDF (751.13 KB)

  De aanvraagprocedure verloopt via twee rondes:

  • Uiterlijk 20 januari 2021 dienen kandidaten een projectidee in. Dat kan vanaf 4 januari via dit formulier. Hier kan je alvast de lijst met de vragen downloaden. De kandidaten pitchen hun idee voor een jury in de week van 24 januari (presentatie 10', gevolgd door bespreking 20'). De jury brengt vervolgens een advies uit over het projectidee.
    
  • Uiterlijk 20 februari 2021 dienen kandidaten een uitgewerkt projectvoorstel in, rekening houdend met het advies van de jury. Het aanvraagformulier daarvoor is na 1 februari beschikbaar voor diegenen die een projectidee ingediend hebben.

  Drie thema’s

  Een project indienen kan binnen drie specifieke thema’s:

  Wie kan indienen?

  • Alle organisaties met rechtspersoonlijkheid die een rol kunnen vervullen op de Gentse arbeidsmarkt. Er mag in een partnerschap worden samengewerkt. Eén organisatie treedt dan op als promotor.
  • Komen niet in aanmerking: organisaties zonder rechtspersoonlijkheid, natuurlijke personen en organisaties waaraan een jurylid verbonden is.

  Criteria

  De jury brengt advies uit over de ingediende projectideeën op basis van de volgende criteria:

  • Focus en doel: bij welk thema van de oproep sluit het projectidee aan? Is het gericht op de Gentse arbeidsmarkt? Wat is de doelstelling?
  • Innovatie: in welke mate is het projectidee innovatief? Is het een goede praktijk die in Gent nog niet bestaat? 
  • Toekomstgerichtheid: past het project in de toekomstperspectieven met betrekking tot de arbeidsmarkt?
  • Ervaring: heeft de organisatie ervaring met projecten die de arbeidsmarkt versterken?
  • Verbondenheid met het Gentse ecosysteem: in welke mate heeft de organisatie een binding met Gent?

  De jury beoordeelt de ingediende projectvoorstellen en stelt een rangschikking op die ter goedkeuring wordt voorgelegd aan het College.

  Timing

  5 januari 2021 Infosessie van 10 tot 11.30 uur
  Uiterlijk 20 januari 2021 Indienen projectidee
  25 - 29 januari 2021 Adviesronde en pitches
  Uiterlijk 20 februari 2021 Indienen uitgewerkt projectvoorstel
  22 februari 2021 Beoordelen projectvoorstellen
  Uiterlijk 6 maart 2021 Definitieve projectvoorstellen
  April 2021 Beslissing
  1 mei 2021 - 31 mei 2023 Uitvoering: projecten kunnen maximaal 24 maanden lopen

  Subsidiereglement

  Download hier het subsidiereglement voor meer details.

  Veelgestelde vragen