Participatieplatform

Gentenaars zijn begaan met hun stad en wijk. Heel wat Gentenaars willen dan ook actief participeren in het beleid van hun stad. En daarnaast willen ze ook gewoon dingen doen om hun straat, wijk of stad beter te maken.

Soms is het makkelijk om ook online te kunnen samenwerken. Zodat je kan zien wat Gentenaars al voorstellen rond bepaalde thema’s. En, wie weet, raak je zo wel geïnspireerd door ideeën van anderen en bouw je erop verder!

Hieronder vind je een overzicht van de campagnes die lopen en waar je dus kan aan deelnemen. Ook afgelopen campagnes kan je raadplegen. Zo zie je wat mogelijk is.

Maak je deel uit van een bewonersgroep en wil je graag ook online interactieve ruimte beheren? Neem contact op met ons en we bekijken samen wat mogelijk is.