Verzoekschriften aan organen van de gemeente

Burgers hebben het recht om verzoekschriften, ondertekend door een of meer personen, schriftelijk bij organen van de gemeenten in te dienen.

 

Inhoudstafel

Beschrijving

De organen van de gemeente zijn:

  • de gemeenteraad;
  • het college van burgemeester en schepenen;
  • de burgemeester;
  • de voorzitter van de gemeenteraad;
  • de stadssecretaris;
  • elk ander orgaan van de gemeente dat als overheid optreedt.

Een verzoekschrift bevat een vraag om iets te doen of iets te laten. Uit de tekst van het verzoekschrift moet de vraag duidelijk zijn, opdat deze in behandeling kan worden genomen.

Voorwaarden

Een vraag kan niet als verzoekschrift worden beschouwd en bijgevolg niet in behandeling worden genomen wanneer:

  • de vraag onredelijk is of te vaag geformuleerd;
  • louter een mening wordt verkondigd en geen concrete vraag wordt gesteld;
  • de vraag anoniem werd ingediend, zonder vermelding van naam, voornaam en adres;
  • het taalgebruik ervan beledigend is.

Procedure

De procedure voor het indienen en behandelen van een verzoekschrift is uitgewerkt in het Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad.

Het verzoekschrift moet niet voldoen aan specifieke vormvoorschriften.