Gemeentelijke volksraadpleging

De gemeenteraad kan de inwoners raadplegen over aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de Stad behoren

 

Inhoudstafel

Beschrijving

Dit kan op eigen initiatief of op verzoek van de inwoners van de stad.

Voorwaarden

Het verzoek om een volksraadpleging te houden, uitgaand van de inwoners, moet worden gesteund door ten minste 10 % van de inwoners.

Procedure

De procedure voor het indienen van een verzoek tot het houden van een volksraadpleging is uitgewerkt in het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (art. 305 e.v.).

Het verzoekschrift en de petitielijst moeten worden opgemaakt overeenkomstig de formulieren die u hierbij kan downloaden.

Regelgeving

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (art. 305 e.v.).

Vul het downloadbare formulier in