KERK Gentbrugge

Fase 6 - Subsidiemogelijkheden vanuit de Stad Gent

Er zijn een aantal subsidiekanalen bij de Stad Gent waar tijdelijke invullingen gebruik van kunnen maken.

Er zijn een aantal subsidiekanalen bij de Stad Gent waar tijdelijke invullingen gebruik van kunnen maken, mits ze aan de specifieke voorwaarden voldoen.

Dienst Beleidsparticipatie

Fonds Tijdelijke Invulling – Subsidie om het gebouw of terrein gebruiksklaar te maken voor tijdelijke invulling.

Jeugddienst

Alles Kan – Subsidie voor culturele jongerenprojecten.

Dienst Ontmoeten en Verbinden

Wijk aan Zet –Gentse bewonersgroepen kunnen tot 2.500 euro subsidie krijgen voor een creatief en origineel buurtinitiatief. Zowel kleine als grote initiatieven komen in aanmerking.

Dienst Milieu en Klimaat

Klimaatprojecten om Gentenaars te informeren, inspireren of sensibiliseren rond klimaatvriendelijk gedrag.

Duurzame wijken voor projecten om op wijkniveau energie te besparen en de CO2-uitstoot te verlagen.

Gratis energiecoaching voor Gentse vzw’s.

Advies moestuinieren

Dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren

De Stad Gent beschikt over een uitgebreid assortiment feestmateriaal dat je kan ontlenen. Dien hiervoor een aanvraagformulier bij de dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren. De aanvraag moet gebeuren uiterlijk 14 werkdagen voor de datum van ontlening.

Dienst Economie

Subsidie voor de renovatie en verfraaiing handelspanden – eigenaars en huurders van handelspanden kunnen een subsidie krijgen voor de renovatie en verfraaiing van hun handelspand (zowel de gevel als werken binnenin).

Subsidie voor handelsinitiatieven ‘(i.s.m. PUUR Gent) – een groep van handelaars (meer dan één) kunnen een subsidie krijgen voor initiatieven die de handelskern versterken.

Creatief Kwartier Rabot

Cultuur Gent

Subsidie voor culturele en artistieke projecten (algemeen, buurt en wijk, internationaal) en niet-periodieke publicaties.