MMM startmoment werven

Muide Meulestede Morgen

Wijkbewoners en stadsbestuur werken samen aan de toekomst van Muide-Meulestede. Bewoners kunnen meedenken en doen met één of meerdere werven

In de wijk Muide-Meulestede zijn bewoners van het prille begin betrokken bij hun stadsvernieuwingsproject. Door, samen met het Stadsbestuur, een gemeenschappelijke conceptstudie op te maken en in te dienen. Een unieke situatie! En het verhaal gaat er verder. De buurtbewoners willen ook daadwerkelijk overgaan tot actie. Hiervoor zijn op 29 september een 15-tal werven opengesteld voor het publiek. Iedereen kon zich engageren voor één of meerdere werven.