Voorstellen van burgers

Een voorstel of vraag agenderen op de gemeenteraad en eventueel toelichten.

 

Inhoudstafel

Beschrijving

Voorstellen en vragen over de gemeentelijke beleidsvoering en dienstverlening kunnen door inwoners op de agenda van de gemeenteraad worden ingeschreven en eventueel worden toegelicht in de gemeenteraad. De toelichting wordt beperkt tot een kwartier.

Voorwaarden

De voorstellen en vragen worden in een gemotiveerde nota nader omschreven. De burger(s) voegen bij die nota eventueel alle nuttige stukken die de gemeenteraad kunnen voorlichten.

Dat verzoek moet worden gesteund door ten minste 1 % van het aantal inwoners ouder dan 16 jaar.

Procedure

De procedure voor het indienen en behandelen van een voorstel van burgers is uitgewerkt in het Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad.

Het voorstel en de petitielijst moeten worden opgemaakt overeenkomstig de formulieren die u hierbij kan downloaden. Deze worden met aangetekende brief verstuurd naar de Stad. Of u kan deze aan de balie van het stadhuis afgeven tegen ontvangstbewijs.

Regelgeving

Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad.

Vul het downloadbare formulier in