Stedelijke Adviesraad Noord-Zuidsamenwerking (STANZ)

De STANZ is de Stedelijke Adviesraad Noord-Zuidsamenwerking. Een formeel adviesorgaan sinds 2005.

STANZ is de Stedelijke Adviesraad Noord-Zuidsamenwerking. Het is een formeel adviesorgaan sinds 2005. Gent telt 10 erkende stedelijke adviesraden, STANZ is daar één van.

Advies

De Stedelijke Adviesraad Noord-Zuidsamenwerking heeft tot doel het stedelijk beleid te adviseren op vlak van ontwikkelingssamenwerking, internationale solidariteit, noord-zuidsamenwerking en duurzame ontwikkeling. STANZ brengt advies uit op eigen initiatief of op vraag van het stadsbestuur.

STANZ brengt advies uit op vraag van het stadsbestuur of op eigen initiatief. Het advies van STANZ wordt in elk geval gevraagd voor:

  • Subsidies die de Stad Gent aanvraagt bij centrale overheden voor de eigen Noord-Zuidwerking.
  • Het toekennen van noodhulpbudgetten.
  • De keuze van een partner in het Zuiden, als de stad Gent een concrete bestuurlijke samenwerking met een gemeente of netwerk van gemeenten in het Zuiden overweegt.
  • De beleidsnota’s in verband met het Gentse noord-zuidbeleid.
  • Opmaak en wijzigingen van de reglementen die de toewijzing van subsidies regelen met betrekking tot noord-zuidthema's.
  • Het erkennen van Gentse verenigingen als Noord-Zuidvereniging.

Wie zetelt in de raad?

De Stedelijke Adviesraad Noord-Zuidsamenwerking staat open voor alle door de Stad Gent erkende noord-zuidverenigingen en Gentenaars met een sterke interesse in Noord-Zuidthema's. Op het einde van elk jaar kunnen organisaties en individuen zich kandidaat stellen om lid te worden voor het daarop volgende jaar.

 

Bekijk

de STANZ ledenlijst 2021 PDF (115.06 KB)

Statuten

De statuten van STANZ vindt u bij documenten. Daarin vindt u meer info over de werking, samenstelling, toetreding, enz.