Organisatiestructuur Stad Gent en OCMW Gent

Het organisatiemodel legt de klemtoon op resultaatgericht, klantvriendelijk en zuinig werken.

Gemeenschappelijk organisatiemodel

Op 1 januari 2015  werd de eerste stap gezet in een volledig vernieuwd organisatiemodel voor Stad Gent én OCMW Gent. Het is de bedoeling dat de overheidsbedrijven klaar zijn om verschillende uitdagingen aan te gaan, flexibel in te spelen op nieuwe maatschappelijke trends en daarbij ook zuinig en efficiënt te werken. Daarbij ligt de klemtoon op transparante en doel- en klantgerichte dienstverlening. 

Sinds 2019 werken de Stad en het OCMW Gent nog nauwer samen op basis van het decreet lokaal bestuur. 

De komende jaren kunnen er dus nog geregeld wijzigingen in het organogram komen n.a.v. de nauwere samenwerking.

Bekijk hier het meest recente organogram (dd. 01/12/2019). Je vindt er alle verschillende departementen en diensten van de Stad Gent en het OCMW Gent in terug.

 Zin om zelf deel uit te maken van deze organisatie? Solliciteer dan voor een van onze vacatures.