Managementteam

Het managementteam ondersteunt de coördinatie van de gemeentelijke diensten bij de beleidsvoorbereiding, -uitvoering en - evaluatie.

Artikel 179 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat er in elke gemeente een managementteam is.
 
In Gent is het samengesteld uit:
  • de algemeen directeur
  • de adjunct-algemeendirecteurs
  • de financieel directeur
  • de verschillende departementshoofden
Het managementteam coördineert de stads- en OCMW-diensten bij de beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie en bewaakt onder meer de eenheid in werking; de kwaliteit van de organisatie; de werking van onze diensten en de interne communicatie.

Daarnaast vormt het managementteam ook een belangrijke schakel tussen de administratie en de politieke bestuurders van de stad.