Bureau voor deontologie

Wat doet het Bureau voor deontologie? Hoe is dit samengesteld? Wat als je inbreuken tegen de deontologische code hebt vastgesteld?

De deontologische code biedt een houvast aan de lokale mandatarissen op het gebied van integer handelen. Deze code voorziet ook in de oprichting van een Bureau voor deontologie die oordeelt over klachten en meldingen over de inbreuken op deze deontologische code. Het Bureau voor deontologie geeft hierover een gemotiveerd advies aan de raad. En kan bovendien op eigen initiatief advies uitbrengen met betrekking tot de bepalingen van deze code.

Wie zetelt in het Bureau voor deontologie?

De gemeente- en OCMW-raad stelden het bureau van de deontologie samen. Ze bestaat zowel uit afgevaardigden die door de politieke fracties - waaruit de gemeenteraad is samengesteld - zijn aangeduid, als uit evenveel onafhankelijke experten. Bij elke volledige vernieuwing van de gemeenteraad, wordt ook het Bureau voor deontologie opnieuw samengesteld. 

Onafhankelijke experten

 • De heer Henri Heimans, voorzitter, magistraat op rust van het hof van beroep
 • Mevrouw Lieve Moors, plaatsvervangend voorzitter, magistraat op rust van het arbeidshof
 • Mevrouw Marian Verbeek, VVSG
 • De heer Karel Van Keymeulen, journalist op rust
 • De heer Nicolas Bouteca, UGent
 • De heer Herwig Reynaert, UGent
 • De heer Koenraad De Ceuninck, UGent
 • Mevrouw Rita Passemiers, gewezen Ombudsvrouw Stad Gent

Politieke afvaardiging

 • De heer Sven Taeldeman, voor de sp.a-fractie
 • Mevrouw Mieke Valcke, voor de Groen-fractie
 • De heer Daniël Vuylsteke, voor de Open Vld-fractie
 • Mevrouw Elke Sleurs, voor de N-VA-fractie
 • De heer Bob Cammaert, voor de N-VA-fractie
 • De heer Stijn De Roo, voor de CD&V-fractie
 • De heer Johan Deckmyn, voor de Vlaams Belang-fractie
 • Mevrouw Sonja Welvaert, voor de PVDA-fractie

Hoe kan je een melding of klacht indienen bij het bureau voor deontologie?

Je kan een klacht of melding over inbreuken op de deontologische code doorgeven aan de voorzitter van de gemeenteraad of de voorzitter van  het bureau.

Hoe gaat het verder met jouw klacht of melding?

Het Bureau voor deontologie onderzoekt op vraag van voorzitter van de gemeenteraad of de OCMW-raad of van de voorzitter van het Bureau voor deontologie de meldingen en klachten over vermeende schendingen van de deontologische code van de gemeenteraad en van de OCMW-raad.

Het Bureau geeft hierover een gemotiveerd advies aan de raad en kan tevens op eigen initiatief advies uitbrengen met betrekking tot de bepalingen van deze code. 
Hierop neemt de gemeenteraad of de OCMW-raad uiteindelijk de gemotiveerde beslissing over dit advies. 

Je vindt hierover meer informatie in het huishoudelijk reglement van dit bureau.

Contactgegevens:

E-mail: bureau.voor.deontologie@stad.gent
Tel: 09 266 50 21 (Dienst Bestuursondersteuning)