bloeiende hondsroos - foto Kristine Vander Mijnsbrugge.jpg

Een kaart van de vegetaties in Gent

Welke natuur hebben we in Gent? Hoe evolueert die? Neemt de oppervlakte toe of af?

Hoeveel natuur hebben we eigenlijk in Gent? En welk soort natuur is het? Dat wilden we weten toen de Stad Gent voor het eerst een ruimtelijk structuurplan schreef. We inventariseerden daarom in 1999 alle groen op Gents grondgebied. In 2009 en in 2014 gebeurde dat opnieuw.

Eén vijfde van Gent is natuur

In 1999 telde Gent ongeveer 2.865 hectare natuur. Dat is 18 % van de oppervlakte. 880 hectare daarvan was bos. De rest was bijvoorbeeld ruigte, bloemenrijk grasland of moeras. In het Ruimtelijk Structuurplan Gent nam de Stad zich voor om de oppervlakte natuur minstens op dat peil te houden. De oppervlakte bos moest flink stijgen.

Flinke uitdagingen

Gemakkelijk gezegd, moeilijk gedaan.

We moeten natuurlijk zo goed mogelijk onze natuur beschermen en behouden. Maar een stad is constant in ontwikkeling. Een groot deel van de Gentse natuur ligt bijvoorbeeld in het havengebied. Daar worden bijkomende terreinen ingericht voor industrie en gaat er dus onherroepelijk oppervlakte aan natuur verloren. Als we in Gent de natuur op het peil van 1999 willen houden, moeten we natuur die verdwijnt, elders compenseren.

70 hectare bos meer in 15 jaar tijd

In 2009 en in 2014 telden we opnieuw. Zo konden we de evolutie in natuur en bos opvolgen.

In 2009 bleek dat de oppervlakte natuur gedaald was met 110 hectare. En er was 20 hectare bos verdwenen. De conclusie was dus dat we meer moesten doen om die evoluties te keren.

De cijfers van 2014 tonen dat het tij gekeerd is. De oppervlakte natuur is terug op het peil van 1999. En we tellen 70 hectare meer bos dan toen.

Zorgen voor kwaliteitsvolle natuur

Kunnen we nu op onze lauweren rusten? Neen.

De stad blijft een dynamische ruimte met snelle ontwikkelingen. De doelstelling om de oppervlakte aan natuur op peil te houden, vraagt blijvende inspanningen.

Bovendien is de kwaliteit van de natuur er de laatste 15 jaar op achteruitgegaan. Dat is ook logisch: (nieuwe) natuur heeft tijd nodig om zich te ontwikkelen en aan natuurwaarde te winnen.

Opdracht blijft dus dat we met zijn allen – zowel particulieren, bedrijven als overheid – inspanningen doen om

  • de bestaande natuur maximaal en zo lang mogelijk te behouden.
  • de kwaliteit ervan te verbeteren door een natuurvriendelijk beheer van onze tuinen, parken, bedrijfsterreinen, ...
  • ruimte te creëren om nieuwe natuur te laten ontwikkelen

Deze tekeningen geven een

samenvatting van natuur en bos in 2014 PDF (1.99 MB)

Lees meer over de evolutie in natuur in 1999-2009 in de

brochure 'Hoe is het gesteld met de natuur in Gent?' PDF (2.11 MB)