Karel V

De oprichting van een Armenkamer legde in 1535 de basis van het stedelijk welzijnsbeleid.

De oprichting van een Armenkamer, die de steunverlening aan arme Gentenaars coördineerde, en van twee gratis scholen voor kansarme kinderen in 1535 legde de basis van het stedelijk welzijnsbeleid (dat vandaag door het OCMW wordt georganiseerd).

De bestraffing van Gent door keizer Karel V in 1540, wegens haar opstand tegen een nieuwe oorlogsbelasting, leverde de Gentenaars niet alleen de spotnaam van stroppendragers op. Ze verloren ook de eeuwenoude Sint-Baafsabdij, die werd afgebroken en vervangen door een dwangburcht, geïntegreerd in de stadswallen: het Nieuw Kasteel of Spanjaardenkasteel. Gent werd een garnizoensstad onder de permanente militaire controle van het centrale gezag. Met de uitvaardiging van de Carolijnse Concessie trok de vorst ook een streep door de privileges van de Gentse ambachten en ontnam hij de Gentenaars het recht om zelf nog hun schepenen te kiezen. De hoogbaljuw, een hoge ambtenaar die de vorst vertegenwoordigde, kreeg uitgebreide bestuurlijke en juridische bevoegdheden in de stad. De hervorming van de middeleeuwse ambachten was echter een goede zaak, want het bevorderde de sociale mobiliteit en de economische ontwikkeling. De inkrimpende lakenindustrie kon zo vlot worden ingeruild voor nieuwe nijverheden, zoals de succesvolle garentwijnderij. Karel V gaf ook zijn toestemming voor het graven van de Nieuwe Vaart of Sassevaart, waardoor Gent een verbinding met de Westerschelde kreeg.

Europese Keizer Karelroutes

Op 25 april 2007 werd het samenwerkingsnetwerk ‘Europese Keizer Karelroutes’ opgericht. De zetel is gevestigd in Cuacos de Yuste (SP), de plaats waar Keizer Karel in 1558 overleed. Het objectief van dit netwerk was de historische trajecten die Keizer Karel doorheen de landen onder zijn bestuur aflegde, te valoriseren als een grensoverschrijdende route doorheen Europa en de historisch-culturele en economische mogelijkheden ervan te promoten. Intussen zijn reeds meer dat 50 Europese steden (waaronder Gent) en sites in elf landen lid van dit samenwerkingsnetwerk.