Graanhandel en lakennijverheid

De groeiende welvaart zorgde voor spanningen tussen ambachtslui en de graaf, maar ook tussen de ambachten onderling.

Gent dankte zijn bevolkingsgroei en zijn welvaart aan de graanhandel en vooral aan de productie van laken of kwaliteitstextiel, een gegeerd exportproduct in het middeleeuwse Europa.

Om de aanvoer van Engelse wol als grondstof van het laken veilig te stellen, onderhielden de Gentse textielambachten graag goede relaties met Engeland. Dat botste al eens met de traditionele pro-Franse koers van de Vlaamse graaf en het stadspatriciaat.

Ook sociale tegenstellingen binnen de ambachten creëerden spanningen, die zich op gewelddadige wijze konden ontladen, zoals bij de moord op de Gentse volksleider Jacob van Artevelde in 1345.