Het Gravensteen: een archeologische schat

Het Gravensteen is een wereldberoemd monument met een rijke archeologische geschiedenis

Het kasteel doorheen de eeuwen

In de kelder van de centrale toren of donjon ziet elke bezoeker van het Gravensteen nog het onderste deel van het grafelijke residentiegebouw uit de 11de eeuw. Het was de stenen opvolger van een ouder gebouwencomplex uit de 10de eeuw, dat wellicht ook al in handen was van de graven van Vlaanderen.

Het oudste stenen zaalgebouw van drie bouwlagen beschikt over haarden, latrines en een monumentaal trappenhuis. Van de omringende houten bijgebouwen is nu niets meer te zien. Het zaalgebouw bleef de kern van het Gravensteen dat in de volgende eeuwen verder werd uitgebouwd. Het gerestaureerde uitzicht verwijst vooral naar de bouwcampagnes van graaf Filips van de Elzas omstreeks 1180. De hoge meestertoren is de verhoging van het oudere 11de-eeuwse zaalgebouw.

Herkenbaar in het stadsbeeld

Het opperhof was omgeven door een walmuur met torens en een imposant poortgebouw, herkenbaar aanwezig in het stadsbeeld en een aantrekkingspool voor vele duizenden bezoekers en toeristen. Bij dit opperhof hoorde een voorhof, te identificeren met het Sint-Veerleplein en de omgevende bebouwing, en een uitgestrekt grafelijk domein die vanaf de 13de eeuw bij de stad werden opgenomen.

Meer weten?

Meer over het middeleeuwse Gravensteen bij: LALEMAN, M.C., ‘Château et pouvoir’. Beschouwingen bij symboolarchitectuur in de ontwikkelingen van het middeleeuwse Gent, in: Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde, Gent, 2008, nr. LXXII/ , p. 5-42.