Vernieuwde raadpleegomgeving

Website met agenda’s, beslissingen en uitzendingen van de gemeenteraad en andere politieke bestuursorganen: nieuwe layout en mogelijkheden

Wat is de raadpleegomgeving?

Via de raadpleegomgeving van eBesluitvorming vind je heel wat informatie over de vergaderingen en beslissingen van de gemeenteraad en andere politieke organen. eBesluitvorming is de toepassing die Stad en OCMW Gent gebruiken om politieke beslissingen te nemen.

Via die website kan je bijvoorbeeld de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn (live) bekijken. Ook vind je daar de agenda's van die vergaderingen terug. Je kan er de openbare (ontwerp)besluiten zelfs volledig lezen.

Daarnaast kan je de vergaderingen van de commissies bijvoorbeeld (live) beluisteren. En kan je de titels van de besluiten van het college, het vast bureau, de burgemeester en het sociaal verhuurkantoor (na de vergadering) bekijken. 

Wat is nieuw?

Gebruiksvriendelijker design

  • Het design is iets frisser en lichter.
  • De website is leesbaar en overzichtelijk op verschillende schermgroottes.
  • De homepagina geeft een overzicht van de meest recente en geplande openbare vergaderingen.
  • De kalender kan je in kalendermodus of in een lijst weergeven. Op kleine beeldschermen wordt automatisch overgeschakeld naar de lijst-weergave.
  • De audio-video weergave (webcast) staat duidelijk zichtbaar boven de zitting. Via de pijltjes boven de webcast, kan je de verschillende delen bekijken.
    En bij het specifieke agendapunt, vind je gemakkelijk het fragment terug. 
  • Op de agenda van een zitting zie je de nummering van de agendapunten.
  • De inhoud van de openbare besluiten vind je op de pagina zelf, in plaats van in pdf-formaat. 

Open data

Nieuw aan deze omgeving is dat er ook in open data wordt gepubliceerd. Dit is geen gewone tekst, maar machineleesbare tekst. Dit zorgt ervoor dat andere webiste- of app-ontwikkelaars de gepubliceerde informatie gemakkelijk kunnen hergebruiken.
Dit volgens de vereisten uit het Lokale Besluiten als Linked Open Data - project (LBLOD) van het Agentschap Binnenlands bestuur.​​​​​​

Sinds wanneer?

De update gebeurde op vrijdag 13 november om 16 uur.