#samentegencorona: dit is wat de Stad Gent doet

Op vrijdag 20 maart 2020 is er in een magazijn in de Vliegtuiglaan alvast een groot inzamelpunt geopend voor mondmaskers en meer.

De impact van de nieuwe maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad is verregaand. Hier vind je wat de gevolgen voor de dienstverlening zijn en wat de Stad Gent onderneemt om haar inwoners te steunen. Op vrijdag 20 maart 2020 is er in een magazijn in de Vliegtuiglaan alvast een groot inzamelpunt geopend voor mondmaskers en meer.

Gentenaars helpen

De Stad blijft tijdens de coronacrisis bereikbaar via Gentinfo op 09 210 10 10, via gentinfo@stad.gent, of via de chatknop ‘Chat met Gentinfo’ op de stadswebsite. Op www.stad.gent/corona vinden Gentenaars elke dag updates met relevante informatie. Gentinfo krijgt gemiddeld 200 oproepen per dag over corona, in totaal waren er al 2.317 contacten over het onderwerp.

De Stad Gent opent op vrijdag 20 maart 2020 samen met de Huisartsenvereniging een centraal inzamelpunt voor persoonlijke beschermingsmiddelen voor professionele zorgverleners. Het gaat bijvoorbeeld om mondmaskers, veiligheidsbrillen, schorten, handschoenen en alcoholgel. Het inzamelpunt opent in een magazijn aan de Vliegtuiglaan 5, met ingang langs de Zuiddokweg, en is geopend van maandag tot vrijdag van 8 tot 16 uur. De Huisartsenvereniging zorgt er daarna voor dat het materiaal bij de juiste organisaties terechtkomt.

Het nieuwe platform www.stad.gent/genthelpt brengt Gentenaars die hulp willen bieden en Gentenaars die hulp nodig hebben zo snel mogelijk samen. Vrijwilligers kunnen op verschillende manieren andere, kwetsbare Gentenaars van dienst zijn. Dat kan gaan van boodschappen doen en medicijnen afhalen tot naar de post gaan, eten brengen, dieren verzorgen of een babbel via de telefoon.

Extra aandacht voor kwetsbare groepen

Extra steun aan de voedselhulpinitiatieven is in volle voorbereiding. De Stad Gent zal steunen met materiaal, personeel en logistiek. De Stad schakelt ook vrijwilligers in om waar mogelijk thuislevering op te starten. Foodsavers Gent verzamelt vanaf volgende week alle beschikbare voedseloverschotten bij supermarkten en levert die aan de voedselhulpinitiatieven.

De Stad Gent zoekt volop naar extra nachtopvangplaatsen waar 1 persoon of gezin per kamer kan verblijven, of waar strikte social distancing mogelijk is. De capaciteit breidt vanaf vandaag, vrijdag 20 maart, opnieuw uit naar 68 bedden, dankzij bijkomende bedden in hostels. De Stad Gent streeft naar het aantal van een gewone winterperiode (105 bedden). Daarnaast zet de Stad alles op alles om de inloopcentra opnieuw te kunnen openen. Vrijdagmiddag openden de inloopcentra in de Pannestraat en Parnassus opnieuw met een beperkte capaciteit van respectievelijk 14 plaatsen en 25 plaatsen. Maandag opent de Stad Gent een derde inloopcentrum in Sportarena Tolhuis. Omdat het aantal plaatsen beperkt is en mensen samenbrengen een veiligheidsrisico blijft, zijn de centra enkel toegankelijk via een toeleider. De plaatsen worden ingezet voor dakloze Gentenaars die geen enkele andere oplossing hebben.

Hart onder de riem voor ondernemers

De Stad Gent geeft uitstel van betaling voor alle bedrijfsgebonden belastingen (terrassen, drukwerk, reclame, enzovoort) voor de periode van de coronamaatregelen. Er worden ook geen intresten aangerekend. De Stad betaalt ook al haar leveranciers zo snel mogelijk na de goedkeuring van de factuur, zonder de vervaldag af te wachten. Algemeen wordt de inning van de belastingen verschoven naar het najaar in plaats van het voorjaar.

Er werd begin deze week ook een taskforce detailhandel en horeca opgericht. Binnen de taskforce wordt gewerkt aan concrete acties en campagnes om de Gentse handelaars zowel tijdens als na de coronamaatregelen te ondersteunen.

Musea en bib gaan digitaal

De Gentse musea werken hard aan creatieve, digitale alternatieven. Zo kan je via de website Closer to Van Eyck het Lam Gods en de rest van Van Eycks oeuvre van bijzonder dichtbij bestuderen en biedt het STAM al digitale expo's aan. Historische Huizen organiseert dan weer een online actie waarmee je thuis aan de slag kan, en de Sportdienst zet vol in op filmpjes op sociale media om de Gentenaar aan het bewegen te houden. De Stad werkt samen met uitin.gent.be om op die website digitale activiteiten te bundelen.

Bibliotheek De Krook en de wijkbibliotheken zorgen dat elke Gentenaar kan blijven lezen. Boeken ontlenen kan nog steeds, via digitale reservatie. Na bevestiging kan je je boek komen afhalen, terugbrengen kan in terugbrengbussen. Online komt De Krook met leuke tips voor thuis.

Scholen paraat voor cruciale opvang

De stedelijke scholen zetten vol in op afstandsonderwijs, met extra aandacht voor kwetsbare kinderen. De scholen zijn nog geopend om noodopvang te voorzien voor kinderen van ouders met cruciale beroepen, voor kinderen die op internaat verblijven, voor kinderen die naar het buitengewoon onderwijs gaan en voor kinderen in kwetsbare thuissituaties. In de praktijk is de opkomst van leerlingen in de basisscholen laag, in de secundaire scholen is er bijna geen opvang nodig.

De stedelijke kinderdagverblijven, peutertuinen en opvanginitiatieven zijn open, maar veel ouders vangen hun kinderen zelf op. Ouders die geen beroep meer kunnen doen op hun niet-stedelijke kinderopvang, kunnen terecht bij Kinderopvangpunt Gent voor noodopvang op een andere plek.

Alle jeugdactiviteiten (jeugdbewegingen, vzw Jong, naschoolse vrijetijdsactiviteiten,…) werden opgeschort. Ook de vrijetijdsinitiatieven en kampen tijdens de paasvakantie werden geannuleerd.

Senioren staan niet alleen

De sluiting van de lokale dienstencentra is verlengd tot 19 april, maar senioren die hulp nodig hebben, kunnen er zeker nog terecht. Eerst bellen is wel de boodschap. In de loop van volgende week krijgen alle Gentse 75-plussers daarover nog een brief in de bus. 5 van de 11 lokale dienstencentra doen intussen ook dienst als inzamelpunt voor zelfgemaakte mondmaskers. De Stad Gent zorgt er daarna voor dat die bij de juiste organisaties terechtkomen.

Gele huisvuilzakken langer te gebruiken

De omruilactie van gele naar groene huisvuilzakken is uitgesteld. Daardoor is ook de tariefwijziging uitgesteld en mogen gele zakken nog gebruikt worden tot 1 juli. IVAGO neemt ze nog tot dan mee. Wie geen gele zakken meer heeft, kan al groene zakken buiten plaatsen. De leveringen aan de winkels is immers volop aan de gang. Ook voor de gezinnen die gebruikmaken van containers met chip of ondergrondse sorteerpunten wordt de tariefwijziging uitgesteld. De nieuwe tarieven worden pas vanaf 1 juni toegepast.

Aangepaste dienstverlening

  • Onze parken en natuurgebieden blijven open. Je kan ze bezoeken met gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen of met 1 vriend. Het is belangrijk om een redelijke afstand te bewaren. Speeltuinen en speeltuigen mag je niet gebruiken. Alle binnen- en buitenspeeltuinen zijn gesloten. Wandelen moet in de eigen, nabije omgeving. Camping Blaarmeersen, waar nu geen kampeerders meer zijn, heeft de deuren gesloten.
  • Begrafenissen kunnen nog doorgaan, maar met maximaal 20 aanwezigen en enkel als ze de nodige afstand kunnen bewaren. Huwelijken in extremis, of waar een gemotiveerde reden voor is, kunnen doorgaan. Hierbij kunnen enkel de trouwers, hun getuigen (maximaal 2 in totaal) en hun fotograaf aanwezig zijn. Andere huwelijken worden afgeraden en kunnen kosteloos verplaatst worden.
  • Zo goed als alle werven zijn intussen tot stilstand gekomen omdat de aannemers en leveranciers hun activiteiten gecontroleerd en gefaseerd stopzetten. De Stad Gent voorziet bijkomende communicatie naar de bewoners, zoals bewonersbrieven.
  • De selectieprocedures van de Stad Gent blijven doorgaan, maar verlopen telefonisch of via Skype. Er wordt ook gewerkt met thuistesten. Praktische proeven waarbij contact nodig is, worden uitgesteld, behalve als het om zorgprofielen gaat.
  • Twee gemeenteraadscommissies gingen al met succes digitaal door, ook de gemeenteraad van 23 maart zal digitaal verlopen, zij het met een beperkte agenda. De Stad bekijkt of de inhoud later online kan komen. Het debatcafé van 28 maart, waarbij inwoners met het stadsbestuur in debat zouden gaan, is uitgesteld.