Ook gemeente- en OCMW-raad van 23 maart verloopt digitaal

Na de gemeenteraadscommissies van 16 en 17 maart zal nu ook de gemeenteraad van 23 maart volledig digitaal verlopen.

De gemeenteraadscommissies ‘algemene zaken, financiën en burgerzaken’ van 16 maart 2020 en ‘milieu, personeel en FM’ van 17 maart 2020 zijn met succes digitaal doorgegaan. Ook de gemeente- en OCMW-raad van 23 maart 2020 zal digitaal verlopen.

Oorspronkelijk zouden de gemeenteraadscommissies in een grotere zaal en zonder publiek plaatsvinden, maar in het kader van de bestrijding van de verspreiding van het coronavirus werd toch beslist om de vergaderingen volledig digitaal te laten verlopen. Dat gebeurde in samenspraak met de commissievoorzitters. De agenda van de commissies bleef beperkt. De beleidsnota’s en de toelichtingen werden geschrapt. De Stad Gent bekijkt nu of de inhoud van de vergaderingen later online kan meegegeven worden.

Ook de gemeenteraad van 23 maart 2020 zal digitaal doorgaan. De agenda van de raad wordt sowieso uitgedund, in die zin dat wordt bekeken welke punten er uitgesteld worden naar volgende maand. De laatste versie van de agenda is steeds te vinden via de raadpleegomgeving van eBesluitvorming.