Mondmasker vanaf 7 september ook verplicht in studentenbuurt

Een mondmasker wordt verplicht op de as Sint-Pietersnieuwstraat – Overpoort en aanliggende straten waar veel studenten samenkomen.

De Stad Gent breidt vanaf maandag 7 september de mondmaskerplicht uit naar de studentenbuurt, meer bepaald op de as Sint-Pietersnieuwstraat – Overpoort en aanliggende straten waar veel studenten samenkomen. De Stad roept studenten op om daarnaast ook op drukke plaatsen een mondmasker te dragen.

Sinds 25 juli is het dragen van een mondmasker verplicht in het volledige winkelwandelgebied, net als in enkele drukke straten erbuiten. Die verplichting wordt vanaf 7 september uitgebreid naar de studentenbuurt. De komende weken verwacht Gent immers bijna 80.000 studenten. Aangezien het Covid-virus nog steeds aanwezig is, blijft waakzaamheid geboden.

De Stad koos, in overleg met de hoger onderwijsinstellingen en de studentenverenigingen, voor een aaneengesloten gebied tussen de Sint-Pietersnieuwstraat en de Overpoort.

Studenten zijn zeer welkom in onze stad, we kijken uit naar de opstart van het nieuwe academiejaar. Zolang het virus aanwezig is en de federale richtlijnen van kracht zijn, dienen we waakzaam te blijven. Ik roep alle studenten dan ook op om de mondmaskerplicht in de studentenbuurt goed na te leven en ook op andere drukke plaatsen een mondmasker te dragen.

Mathias De Clercq , burgemeester

Bijkomende communicatie

De Stad Gent voorziet bijkomende communicatie op het terrein om passanten te wijzen op de mondmaskerplicht, en de hoger onderwijsinstellingen zullen hun studenten mee informeren over de maatregel.

De verplichting om een mondmasker te dragen geldt voor iedereen vanaf 12 jaar die zich niet in een auto bevindt, zowel voetgangers en joggers als fietsers en mensen op een step. De verplichting geldt 24 op 24, 7 op 7. Ook op elk evenement moeten bezoekers een mondmasker dragen.

Daarnaast werkt de Stad momenteel ook nog aan een webpagina met veelgestelde vragen over de corona-maatregelen, specifiek gericht op studenten.

Blij dat de studenten terug zijn. Warme welkom in onze 'Gentse bubbel'! Jullie maken helemaal mee de stad. En dat beperkt zich niet tot de lessen. Hou je 't mee coronaproof, zoals dat ook gebeurt voor het cultuurleven en de evenementen?

Elke Decruynaere , schepen van Onderwijs

Glasverbod verlengd

Eerder verlengde de Stad het glasverbod op de Gras- en Korenlei tot eind oktober. Tot dan blijft het ook verboden om tussen 22 uur en 6 uur zonder vergunning elektronisch versterkte muziek af te spelen op het openbaar domein. Dit om geen aantrekkingspolen te creëren die de openbare rust en gezondheid kunnen schaden.