Legionellabesmetting Gentse Kanaalzone

Vind hier de laatste stand van zaken en een antwoord op de meest gestelde vragen over de legionellabesmetting rond de Gentse Kanaalzone

De bron van de legionella-uitbraak in Evergem en de Gentse Kanaalzone is met grote waarschijnlijkheid gevonden. Hieronder vindt u de laatste stand van zaken. De informatie in deze pagina is gebaseerd op de expertise en het onderzoek van de artsen en milieudeskundigen van het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid. Bekijk ook zeker de infographic "Legionellabesmetting, kort uitgelegd".

Wat met de bron?


De voorbije weken is het Agentschap Zorg en Gezondheid op zoek gegaan naar de mogelijke bron van de legionella-uitbraak. Daarbij werden bij verschillende bedrijven en andere installaties in de Gentse kanaalzone (onder meer de koeltorens) waterstalen genomen.

Het was al duidelijk dat bij vijf bedrijven in de Gentse kanaalzone dezelfde soort bacterie was teruggevonden als bij de patiënten. Bij twee bedrijven ging het zelfs om hoge concentraties. Verder genetisch onderzoek moest duidelijk maken of het om exact hetzelfde type ging.

Het labo heeft nu een genetische overeenkomst gevonden tussen een legionellastaal uit een van de koeltorens en 5 van de 32 patiënten. Deze koeltoren is dan ook de meest waarschijnlijke besmettingsbron van de legionella-uitbraak.

Er loopt een strafrechtelijk onderzoek naar de bron. De onderzoeksrechter heeft aan alle overheden gevraagd om het geheim van het onderzoek te respecteren en geen namen van bedrijven te noemen.

Op dinsdag 4 juni 2019 stuurde het bedrijf Stora Enso een persbericht uit waarbij het aangaf mogelijk de bron te zijn. Naast de vereiste desinfecties werd besloten om de koeltoren te stoppen voor een grondige reiniging en desinfectie. De koeltoren wordt opnieuw opgestart met strikte monitoring door de fabrieksoperaties en ondersteunende deskundigen, na inspectie en goedkeuring door het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid.

Is de bron nog actief of kan die opnieuw actief worden?


Het Agentschap meldt dat de bron onder controle is. Het bedrijf dat de meest waarschijnlijke bron van besmetting is, werd na de staalnames ontsmet. De koeltoren werd ook in de dagen die daarop volgden nog herhaaldelijk ontsmet.

Het bedrijf heeft tegelijk de opdracht gekregen zijn koeltorens dagelijks te blijven ontsmetten en dagelijks stalen te nemen, tot het beheer van de koeltoren verbeterd en veranderd is. Het bedrijf moet tegen 7 juni een nieuw beheersplan voor de koeltoren voorleggen en wordt permanent opgevolgd door het Agentschap. Ook de andere bedrijven waar verhoogde waarden van de legionellabacterie werden vastgesteld, worden van dichtbij opgevolgd en gecontroleerd.

Hoeveel mensen zijn er ziek geworden?


Momenteel, op woensdag 29 mei 2019, zijn er 32 mensen besmet geraakt met legionella, onder wie 21 mensen thuis zijn. Nog 9 mensen liggen in het ziekenhuis, waarvan 2 op intensieve zorgen. De artsen melden een langzaam gunstige evolutie voor deze laatste patiënten. Het Gentse stadsbestuur betreurt dat er twee patiënten overleden zijn en betuigt de getroffen families zijn medeleven.

Het Agentschap verwacht niet dat zich nog veel nieuwe patiënten zullen aanmelden maar blijft de situatie opvolgen.

Wat is legionella en hoe word je ziek?

Legionella is een longontsteking die veroorzaakt wordt door de legionellabacterie. Deze bacteriën bevinden zich in de bodem en in water, meestal in kleine aantallen, die geen gevaar vormen. De legionellabacterie vormt pas een probleem als ze zich heeft kunnen vermenigvuldigen. Dit gebeurt vooral in stilstaand water met een temperatuur tussen 20 en 50 graden. Besmetting ontstaat door inademing van zeer kleine, besmette waterdruppeltjes die verneveld worden. Je kunt niet besmet raken door het drinken van water. De ziekte is niet overdraagbaar van de ene persoon op de andere. Ook huisdieren kunnen niet besmet worden.

Waar kan ik terecht met mijn vragen?

Op de website van Zorg en Gezondheid vind je de laatste stand van zaken en zullen er updates verschijnen zodra er meer nieuws is.

Legionella, kort uitgelegd: