Internationale bijeenkomst rond collectief beheer van stedelijke commons

Steden verzamelen in Gent op 27 en 28 mei voor de tweede bijeenkomst van het URBACT Transfer Network CIVIC eState.

Binnen het CIVIC eState netwerk worden goede praktijken uitgewisseld rond het gemeenschappelijk gebruik en beheer van stedelijke commons. Zo gaat het netwerk bijvoorbeeld dieper in op modaliteiten voor het mede-beheer van sociale infrastructuur en op het meten van de (sociale) impact en waarde van zulke initiatieven.

Naast Gent maken ook de steden Napels, Amsterdam, Barcelona, Gdansk, Iași en Presov deel uit van het netwerk.

Op 27 en 28 mei verzamelen deze steden in Gent voor een tweede internationaal uitwisselingsmoment. Op het programma staan er ook bezoeken aan burgerinitiatieven in de Bloemekenswijk en de wijk Rabot-Blaisantvest, twee wijken die binnen het project als focusgebieden worden gezien. In deze wijken bieden er zich immers nieuwe kansen aan in het kader van stadsvernieuwing en door de invulling van de Sint Jozefkerk.