Gent krijgt als eerste Belgische stad circulair voetpad

Het gaat om een strook van 110m² voor het gebouw van de Arteveldehogeschool in de Leeuwstraat.

Gent krijgt als eerste Belgische stad een circulair voetpad. Het gaat om een strook van 110m² voor het gebouw van de Arteveldehogeschool in de Leeuwstraat. Wie daar binnenkort wandelt, stapt niet langer op cement of beton, maar op een restproduct van staalproductie (LD-slakken) en CO2. De nieuwe werkwijze heeft een veel lagere impact op het milieu.

Stapsteen naar een circulaire stad

Het voetpad is het resultaat van het project 'Stapsteen naar een circulaire stad', waarin partners VITO, Orbix, UGent, Vlaanderen Circulair en de Stad Gent het gebruik van duurzame materialen in de stadsomgeving onderzochten, met de bedoeling die ook te gebruiken als bouwmaterialen.

Het voetpad voor het gebouw van de Arteveldehogeschool in de Leeuwstraat wordt aangelegd met Carbstone-klinkers. Die zijn gemaakt volgens de Carbstone-technologie die VITO en Orbix ontwikkelden op basis van LD-slakken en CO2. Omdat er geen gebruik wordt gemaakt van cement- en betonproducten, heeft de nieuwe werkwijze een veel lagere impact op het milieu. De stenen kleuren wel iets bruiner dan de traditionele grijze betonstenen. Met deze nieuwe technologie kan een scala aan producten worden geproduceerd, met dezelfde technische eigenschappen als conventionele betonproducten, maar een veel lagere belasting van het milieu.

Circulaire economie

De Stad Gent zet al langer in op een circulaire economie waarin grondstoffen niet verloren gaan, maar blijven circuleren. Samen met de partners van de Cleantech Cluster Regio Gent, die in 2016 werd opgericht, zet het stadsbestuur in op een pakket aan acties en projecten voor de uitbouw van een circulaire economie. Het hergebruiken van bouwmaterialen in de stad is hierin een belangrijk onderdeel.

De Stad Gent wil tonen dat samenwerking tussen verschillende partners loont, dat materialen die gebaseerd zijn op hergebruik of nieuwe samenstellingen betrouwbaar zijn en dat hiermee nieuwe businessmodellen kunnen opgezet worden. Kortom, we willen onze rol als proeftuin voluit opnemen, ook door circulaire materialen te gebruiken in gebouwen en infrastructuur op ons grondgebied.

Sofie Bracke , schepen van Economie